Home

Faza de judecata a procesului penal

JUDECATA IN PROCESUL PENAL In toate cauzele penale, faza de judecata este faza procesuala necesara si obligatorie, faza ce trebuie parcursa in vederea realizarii scopului procesului penal - tragere la raspundere penala a infractorilor Publicat în Fazele procesului penal De Avocat Cristian Gindac Publicat pe 18/10/2020. 25/01/2021. Etichetat acord de recunoastere a vinovatiei, apel, contestație, primă insstanță, rechizitoriu. Faza de judecată în fața primei instanțe în procesul penal debutează odată cu rămânerea definitivă a încheierii judecătorului de. Executarea hotararilor judecatoresti este o faza obligatorie a procesului penal, care incepe o data cu ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti si cuprinde activitatile instantei de judecata de punere in aplicare a acestora. Precum si solutionarea unor chestiuni aparute in timpul si dupa executarea pedepselor penale

Faza de judecată, în oricare dintre formele sale, se desfăşoară potrivit unor principii specifice acestei fazea procesului penal, numite şi reguli de bază ale judecăţii în cauzele penale. Aceste reguli generalespecifice fazei de judecată, sunt prevăzute în mod expres de legea de procedură penală şi anume organele de urmărire penală. 3. Judecata: cea mai importantă fază, permite continuarea activităţii începute în faza urmăririi penale, desfăşurându-se cu respectarea principiilor de publicitate, oralitate, contradictorialitate, continuitate şi nemijlocire şi soluţionează conflictul de drept penal născut din săvârşire

Insa, de obicei, instantele de judecata solutioneaza cauzele pana la implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale. Nu va pot spune cat dureaza o cercetare judecatoreasca, putin, mult , foarte mult, in functie de nr. de infractiuni, de complexitatea cauzei, de volum, de indeplinirea actelor procedurale, etc JUDECATA IN PROCESUL PENAL În toate cauzele penale, faza de judecată este faza procesuală necesară şi obligatorie, fază ce trebuie parcursă în vederea realizării scopului procesului penal - tragere la răspundere penală a infractorilor Procesul penal are următoarele etape : urmărirea penală, camera preliminară, judecata și punerea în executare a pedepsei. În timpul procesului penal, o persoană poate juca mai multe roluri, de la suspect, la inculpat sau condamnat. Cine sunt subiecții procesului penal

Judecata este a doua fază a procesului penal, în care, în condiţii de publicitate, oralitate )i contradictorialitate, se soluţio-nează cauza )i se pronunţă hotărârea judecătorească, ce de-vine definitivă )i executorie, în condiţiile legii. Judecata, ca fază distinctă a procesului penal, începe în momentul sesizării în mo Pentru faza de judecata a procesului penal, avocatii nostri asigura servicii de asistenta complete, începând cu formularea strategiei de aparare pâna la redactarea oricaror acte, precum si sustinerea orala cauzei în fond, apel sau recurs. Publicate recent. CONSULTANTA GDPR. Divort. Prezumtia de nevinovatie 2 Partea generală 1. Legalitatea procesului penal (art. 2 CPP) potrivit legii fundamentale: y respectarea Consti tuţiei, a supremaţiei sale și a legilor este obligatorie [art. 1 alin.(5)]; y nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile și în temeiul legii [art. 23 alin. (12)] - se consacră, astf el, implicit, principiul legalităţii în acti vitatea.

Este faza procesuală de debut a procesului penal în care se strâng probe (dovezi) pentru a se putea dovedi săvârșirea unei infracțiuni, faptul că aceasta a fost comisă de o persoană cu vinovăție și pentru a se putea constata dacă este sau nu necesară și oportună trimiterea în judecată. Începe atunci când, în limbaj uzual. Judecata constitu ie faza principala a procesului penal, fiind incadrate si cele doua faze procesuale prin care urmarirea penala pregateste judecata, iar punerea in executare a hotararii judecatoresti aduce la indeplinire ceea ce a hotarat instanta în faza de executare (de 2. judecata începe la mo OBSERVAȚII: solicitarea învinuitului sau inculpatului de continuare a procesului penal în caz de retragere a plângerii prealabile nu atrage aplicarea din nou a regulilor oficialității, întrucât în ipoteza în care se. fazele procesului penal, elemente esenţiale în baza cărora se realizează structurarea părţii speciale a dreptului procesual penal. Partea specială a dreptului procesual penal reprezintă ansamblul dispoziţiilor procedural penale, reglementate de legiuitorul român în Partea specială din Codul de procedură penală (art. 200-522 1), acea parte a dreptului procesual penal care.

Curs: Judecata in Procesul Penal (#422299) - Gradu

(8) Daca inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 si se constata ca nu sunt incidente cazurile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanta de judecata pronunta incetarea procesului penal curs 15.04.2016 judecata în primă instanță judecata este faza centrală și cea mai importantă procesului penal și ea constă în activități cu caracte buna desfăşurare a procesului penal în faza de judecată, prin activitatea de descoperire a infracţiunilor, de identificare şi prindere a făptuitorilor, de strângere de probe cu privire la faptă şi făptuitor, astfel încât la data sesizării instanţei, să fie cunoscută infracţiunea săvârşit

Faza de judecată - Cristian Gîndac avocat drept penal Clu

Pe langa principiile fundamentale ale procesului penal (art. 2-12 NCPP), faza de judecata are si o serie de principii specifice acesteia. Astfel potrivit art. 351 NCPP: Judecata cauzei se face in fata instantei constituite potrivit legii si se desfasoara in sedinta, oral, nemijlocit si in contradictoriu. Prin urmare, pentru a servi drept temei pentru pronuntarea [ Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel, Secţia I penală, persoana condamnată A. a solicitat redeschiderea procesului penal judecat de Curtea de Apel, desfiinţarea de drept a deciziei nr. 825 din 10 iunie 2015 şi rejudecarea cauzei de la faza procesului în care se afla cauza în şedinţa din data de 4 martie 2015. În. JUDECATA Cap. I. Dispozitii generale.45 1. 1. Judecata - cea de a doua faza a procesului penal 1. 2. P ri ncipiile speci fi ce fazei de judecata a. Publicitatea b.Nemijlocirea c. Contradictorialitatea d. Or ali te 1. 3. Reglementari generale privind judecata Cap. II. Judecata in prima instanta.58 2. 1. Consideratii generale asupra gradelor deju. material al procesului penal, iar raportul juridic de drept penal corespunzător, este obiectul juridic al procesului penal. Ca activitate complexă în care sunt antrenate organele judiciare, părţile şi alte persoane, procesul penal cuprinde patru faze: 1. Urmărirea penală: ea vizează identificarea făptuitorilor Care este procedura desfasurarii unui proces penal in faza de judecata, pornind de la momentul pregatirii dosarului, citarii partilor si pana la pronuntarea hotararii in prima instanta? Macar niste linkuri de unde sa pot lua idei de referat, multumesc 1.Se inregistreaza dosarul la instanta competenta si se repartizeza aleatoriu la un complet de judecata din sectia penala.2.Completul de.

4 Acest ghid este realizat pentru a răspunde unor necesităţi de ordin practic şi pentru a facilita justiţiabililor accesul la justiţie, în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală. Modelele vizează, pe de o parte, cereri privind sesizarea organelor de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară, a instanței de judecată. DREPT PROCESUAL PENAL Note de curs. Nita Stefan. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper

În acest sens, la art. 488 ind. 1 alin. 3 din Noul Cod de Procedură Penală, s-a prevăzut că durata rezonabilă în care ar trebui să se îndeplinească urmărirea penală sau judecata este depășită, respectiv o contestație privind durata procesului penal poate fi formulată, dacă a trecut cel puțin un an de la începerea urmării. 4 ADNOTARE ȚONCU Sanda, Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, Teză de doctor în drept, Chișinău, 2019. Structura tezei: introducere, patru capitole, 149 pagini text de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 260 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice efectul de optimizare a procesului penal în acord cu tezele cuprinse în expunerea de motive2. (i) Noutăţile esenţiale la judecata în fond în noul Cod de proce-dură penală 1. Reconfigurarea rolului instanţei la judecata în fond. Conform art. 349: Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantare Un alt inteles al termenului judecata, de data aceasta ca faza a procesului penal, acesta reprezinta acea etapa procesuala care se desfasoara in fata instantelor penale din momentul sesizarii initiale si pana la solutionarea definitiva a cauzei penale. Prin cauza penala se intelege faptul material pentru care se desfasoara procesul penal.

organele de urmărire penală. 1.2.4. Judecata Fază a procesului penal care se desfăşoară cu respectarea principiilor publi-cităţii şi contradictorialităţii, în cadrul căreia se continuă activitatea începută în faza de urmărire penală, în vederea tragerii la răspundere penală a inculpatului. 1.2.5 (6) Incetarea procesului penal se pronunta in cazurile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. e)-j). (7) Daca inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 si se constata, ca urmare a continuarii procesului, ca sunt incidente cazurile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanta de judecata pronunta achitarea PROCESUL PENAL Procesul penal are mai multe etape distincte, fiecare de o importanță deosebită: urmărirea penala, procedura de cameră preliminară, judecata propriu-zisă (cu etapele sale - judecata în fond și apelul, când este cazul), și executarea sancțiunilor penale (atunci când se ajunge la o soluție de condamnare).. Faza de urmărire penala are drept scop strângerea tuturor. Fazele procesului penal în România. va începe faza de cameră preliminară, în care un judecător verifică dacă urmărirea penală s-a efectuat în mod legal. Dacă judecătorul de cameră preliminară decide că judecata poate începe, această a treia fază a procesului penal, cea de judecată, va avea loc în două grade de. 2.3. Participarea procurorului la faza de judecat.. 132 2.4. Citarea p r ilor úi a altor persoane la faza de judecat.. 134 2.5. Participarea persoanei v t mate, a p r ilor úi a altor persoane la judeca

Functiile si Fazele Procesului Penal - rasfoiesc

 1. In aceasta faza, momentul de debut al urmaririi penale este marcat, cu valoare de act procesual, de un proces-verbal, rezolutie sau ordonanta, iar in momentul final, de o rezolutie sau ordonanta de neurmarire penala sau de rechizitoriul de trimitere in judecata. o In cea de a doua faza a procesului penal, instanta de judecata apare ca subiect.
 2. Solutii de netrimitere in judecata. Daca actele premergatoare au caracter extraprocesual, urmarirea penala are caracter procesual (este prima faza a procesului penal). Aceasta are menirea de a pregati inaintarea dosarului in faza de judecata pentru atingerea scopurilor procesului penal. Presupune un complex de activitati procesuale si.
 3. ara o faza distincta a procesului penal. Scopul instituirii procedurii Camerei preli
 4. Dacă sunteți suspectat sau acuzat de săvârșirea unei infracțiuni, nu uitați, aveți drepturi garantate prin lege care trebuie să fie respectate.. Este necesar să le cunoașteți și veți dori de asemenea să fiți pe deplin informat cu privire la procedurile desfășurate în diferitele etape ale procesului penal
 5. Diviziuni existente in cadrul procesului penal. Astfel, in faza urmaririi penale pot fi intalnite ca etape: cercetarea penala si trimiterea in judecata, iar in faza judecatii: judecata in fond (in prima instanta), judecata in caile de atac
 6. and cu ultimul moment (ad quem) al urmaririi penale, care coincide.

 1. asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala (Politie, Procuratura, Parchet, D.N.A. etc.) pe parcursul procesului penal; asistenta si reprezentare in fata Instantelor de Judecata (Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel sau Inalta Curte de Casatie si Justitie). redactare plangeri si actiuni penale
 2. Colegiul de Conducere al Curții de Apel Târgu-Mureș a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii în privința redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, pentru a se pronunța asupra următoarei chestiuni de drept: faza de la care se reia procesul penal în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa.
 3. Partea specială I (2016-2017 ) Curs VI Penal Special - Lecture notes 6 Curs VII Penal Special - Lecture notes 7 Preview text Cursul 1 Procedura penala speciala Partea speciala are ca obiect procesul penal in desfasurare, spre deosebire de partea generala care priveste partea statica a procesului
 4. istrarea probelor necesare soluționării cauzei penale.. Astfel, având în vedere actualele dispoziții ale Codului de procedură.
 5. Procedura de judecata in prima instanta 1. Trasaturile specifice ale judecatii in prima instanta a) Scopul judecatii in prima instanta Judecata in prima instanta are in vedere asa cum o arata si denumirea, verificarea legalitatii si temeiniciii actului de sesizare al instantei si pronuntarea uneia dintre solutiile care pot fi data cauzei penale: condamnare, achitare, incetarea procesului penal
Principii Fundamentale ale Procesului Penal - Proiecte

Condamnarile pentru incalcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia Europeana, prin prisma duratei nerezonabile a procesului penal au survenit in dosare ca Pantea c. Romaniei (dosar cu vechime de 8 ani si 8 luni aflat in faza judecatii in fond), Stoianova si Nedelcu (proces penal de 9 ani si 4 luni), Aliuta c. Romaniei, Bragadireanu c. Romaniei si. Dacă persoana vătămată decide continuarea procesului ea își menține drepturile de a-și valorifica în procesul penal pretențiile generate de conflictul penal. Printre aceste drepturi este și dreptul de a-și retrage oricând plângerea prealabilă, până la pronunțarea unei hotărâri definitive Deosebiri și asemănări între judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și alte proceduri speciale și simplificate ale procesului penal 4.4. Concluzii la Capitolul Redeschiderea procesului penal este o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia se urmărește desființarea hotărârii pronunțate în lipsa persoanei condamnate, pentru a i se acorda acesteia posibilitatea de a participa la procesul penal pornit împotriva sa, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil.. Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în.

În raport de aceste motive, în baza art. 469 alin. 4 din Codul de procedură penală, instanța de fond a respins cererea de redeschidere a procesului penal formulată de condamnatul G.E.V., condamnat prin decizia penală nr. 61 din 17.01.2017 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul penal nr. 408/313/2016 Redactarea plangerilor penale si a altor acte specifice urmaririi penale sau in faza de judecata; Asistenta juridica atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice, in orice faza a procesului penal, atat pentru infractiuni prevazute de codul penal cat si pentru infractiuni prevazute de legi speciale. Formular contact. Nume (Obligatoriu Astfel, publicitatea sedintei de judecata nu poate fi considerat un principiu fundamental deoarece este aplicabil doar in faza judecatii, nu si in faza de urmarire penala ori de punere in executare a unor hotarari judecatoresti, spre deosebire de principiul legalitatii care se regaseste in toate fazele procesului penal

Cat poate dura faza de judecata in timpul unui proces penal

Extras din volumul Judecata în cazul recunoașterii învinuirii. Autor: Victor Văduva Secţiunea a 2‑a. Principalele modificări aduse formei originare de reglementare § 1. Momentul procesual. 129. În noul model al procesului penal, citirea actului de sesizare nu mai reprezintă actul prin care se marchează momentul începerii cercetării judecătoreşti, această activitate, împreună. Acest solutii procedurale de netrimitere in judecata in judecata sunt prevazute in cadrul art.10 C.pr.pen. Totodata, mai trebuie precizat ca, in literatura de specialitate, mai sunt denumite si cazuri de inaptitudine a actiunii penale sau impedimente la exercitarea actiunii penale. Pentru stingerea procesului penal in faza de urmarire penala. Acord de recunoastere a vinovatiei Cerere apel in materie penala Cerere de administrare de probe in faza de judecata Cerere de administrare de probe in faza de urmarire penala Cerere de amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare - in cursul urmaririi penale sau a judecatii Cerere de comunicare a ordonantei de clasare. Avocat in drept penal Bucuresti. Un avocat in drept penal iti ofera consultanta juridica in tot ceea ce deriva din dreptul penal. Doar impreuna cu un avocat de drept penal specializat poti sa dezvolti o strategie potrivita care sa te ajute sa iti atingi scopul.. Un avocat specializat in drept penal va reusi cu ajutorul partenerilor sai si alaturi de o echipa de specialisti formata din experti. Avocat Dr. Bogdan MICU Baroul Bucureşti Conţinutul dreptului la apărare în reglementarea Codului de procedură penală în vigoare de la 1 februarie 2014 modifică în mod esenţial percepţia asupra rolului avocatului în desfăşurarea procesului penal. Putem afirma că noile dispoziţii legale privind desfăşurarea procesului penal au înlăturat reminiscenţele legislaţiei.

Curs Judecata in Procesul Penal < Drept (#179656) RegieLiv

In cazul in care partile civile nu si-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfasurare a procesului penal, procurorul sau instanta de judecata poate desemna, prin ordonanta, respectiv prin incheiere motivata, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele In faza de judecata, instanta are pozitia de conducator al procesului penal, spre deosebire de urmarirea penala in care rolul de conducator era detinut de procuror. Instanta isi desfasoara activitatea in complete de judecata, alcatuite numai din judecatori, cu participarea grefierului, a procurorului de sedinta a partilor si a celorlalte.

Procesul penal pe înțelesul tuturor conform legislației român

penale să aibe un caracter echitabil spre a se putea proceda la judecata pe fond. 4.Pentru a înţelege mai bine propunerea Iniţiatorului trebuie se pornim de la prevederile art. 2 şi anume Separarea funcţiilor procesuale (un principul nou) în care se menţionează că : (1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare: a) funcţia de urmărire penală; b. Art.6 (1) Dreptul de aparare este garantat invinuitului,inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal. (2) In cursul procesului penal,organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare in aparare Judecata în prim ă penale, deci atingerea scopului procesului penal. Pe de altă parte, jude‐ cătorul este singurul cu atribuții de jurisdicție, aspect consacrat constitu‐ țional, iar faza de judecată îşi merită importanța acordată şi prin aceea că instanța verifică întreaga activitate procesuală desfăşurată, atât. Conceptul de cauzǎ penalǎ nu trebuie confundat cu noțiunea de proces, aceastǎ din urmǎ noțiune vizând complexul de activitǎți ce se deruleazǎ în vederea rezolvǎrii conflictului de drept penal [17]. Judecata este consideratǎ, în accepțiunea sa largǎ, ca fiind faza centralǎ şi cea mai importantǎ a procesului penal [18.

Avocat Drept Penal - Avocat Dragos Hamza Ias

Trecerea procesului penal prin cele trei faze este schema tipică, însă e posibil ca procesul penal să nu parcurgă aceste faze, încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală putând întrerupe continuarea celorlalte faze. De asemenea, pronunţarea unei achitări de către instanţă înlătură faza de punere î Pentru faza de judecata a procesului penal, in afara celor 4 cazuri de asistenta juridica a inculpatului, aceasta este obligatorie daca: - Pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita e mai mare de 5 ani - Instanta apreciaza ca, datorita starii de sanatate fizica sau mentala, inculpatul nu si-ar putea face singur apararea urm ărirea penal ă, judecata în prim ă instan ţă, c ăile ordinare şi extraordinare de atac, punerea în executare a hot ărârilor penale şi proceduri speciale. Pe parcursul cursului se analizeaz ă institu ţiile juridice de drept procesua

De la întocmirea dosarului penal la deznodământul

procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală. (2) persoanei în faza de urmărire penală; c) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite. Prezumţia de nevinovăţi Judecata incepe o data cu sesizarea instantei si dainuie pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Ultima faza a procesului penal, punerea in executare a hotararilor penale de condamnare ramase definitive, reprezinta momentul final al procesului penal. Este posibil ca procesul penal sa nu parcurga cele trei faze Dreptul persoanei vatamate de a-si retrage plangerea prealabilă poate fi exercitat pe tot parcursul procesului penal, fie in faza de urmarire penală, fie in faza judecații pe fond, fie in faza de apel pana la termenul in care se pronunta instanta de apel, data la care sentinta penala ramane definitivă 84. În cauza X/Y/2014, prin sentinţa nr. Z din data de 02.06.2015 inculpatul AB a fost condamnat la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 253 C.pen.(distrugerea) şi obligat la plata sumei de 2000 lei către partea civilă a BC cu titlu de daune materiale

Procedura de judecata in prima instanta - rasfoiesc

Daca in prima faza avem un singur judecator (de unde si prima faza) in faza APELULUI (deci faza 2) vom avea 2 judecatori, iar in faza 3 - RECURSUL - vor fi 3 judecatori. Prin urmare va puteti da seama de faza in care va aflati si dupa numarul judecatorilor care va stau in fata Judecata recursului în casaþie..... 135 Secþiunea 3 - Revizuirea Cererea de redeschidere a procesului penal..... 153 4.3. Judecarea cererii de Procedura în faza de urmãrire penal. L. judecata in camera preliminard; 2. solu,tionarea contestafiei formulate impotriva incheierii judecdtorului de cameri preliminard. Faza judecd[ii - itoud etape procesuale: 2. judecata in apel (singura cale ordinari de atac). Faza executdrti - itoud etape procesuale: 2. solufionarea clii (ordinare) de atac a contesta,tiei. 1. judecata in primd. în cursul procesului penal, este de competenta judecatorului, si nu a procurorului ierarhic superior. formulate în faza de judecata, în faza camerei preliminare sau în fata judecatorului de drepturi si libertati, se pronunta procurorul ierarhic superior este neconstitutionala, se arata în comunicatul CCR.. DREPT PROCESUAL PENAL -Manual de studiu individual. Tanase Diana. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. DREPT PROCESUAL PENAL -Manual de studiu individual

Fazele procesului penal Dictionar juridic (dex

§3. Reglementari generale privind faza de judecata 3. 1. Rolul instantei de judecata 3. 2. Locul unde se desfasoara judecata 3. 3. Citarea la judecata 3. 4. Compunerea instantei 3. 5 Judecata de urgenta in cauzele cu arestati preventiv sau aflati in arest la domicili Proiectul Codului de procedura penala prevede posibilitatea persoanei condamnate definitiv, judecata in lipsa, de a solicita redeschiderea procesului penal in termen de sase luni din ziua in care a luat cunostinta ca s-a desfasurat un proces penal impotriva sa, daca intre timp nu s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale

Referat: Procurorul in Procesul Penal (#414500) - Graduo

Principiile fundamentale ale procesului penal.Conform vechiului CPP principiile fundamentale ale procesului penal sunt:principiul aflarii adevarului; Despre noi Experienta dobandita de-a lungul timpului in domeniul juridic ne-a invatat ca la baza unei echipe performante stau principiile, idealurile si valorile prestabilite În procesul penal din RM principiul rolului activ al instanţei de judecată este restrâns în materia modificării învinuirii. Procurorul dispune de o mai mare marjă de decizie în faza judecăţii în prima instanţă. 16. Ordonanţa procurorului este actul de voinţă prin care se dispune asupra extinderii procesului penal Un avocat de drept penal ofera asistenta, consultanta si reprezentare pe toata durata procesului penal. Asigura asistenta juridica si isi reprezinta clientul in fata instantelor de judecata sau in momentul urmaririi penale fata de organele de urmarire, respectiv cercetare penala Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.): Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa, Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013, pronuntata de Curtea de Apel Braso Condiţiile declarării vacanţei succesorale în faza de judecată. Decizia civilă nr.529/28.09.2010. Prin sentinţa civilă nr.2210/31.03.2010 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar. nr.11675/296/2009 a fost admisă acţiunea reclamantului G. C. împotriva pârâtului STATUL. ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE în calitate.