Home

Cod penal art 387

Artworks For Sale - Buy Original Art Onlin

Art. 387 Noul Cod Penal Frauda la vot Infracţiuni contra ..

  1. Art. 387 Cînd se poate exercita executarea silită Dispoziţii generale Codul de procedura civila actualizat 201
  2. te Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedat
  3. Prin urmare, în intervalul 20 mai 2014-3 iulie 2014, dispoziţiile art. 5 din Codul penal, în măsura în care permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 4 iulie 2014, întrucât legiuitorul nu.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 16 aprilie 1997 **) Codul penal a fost publicat în B. Of., Partea I, nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968; republicat B. Of., Partea I, nr. 55-56 din 23 aprilie 1973; republicat în M. Of., Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996 Art. 397 Acţiuni împotriva ordinii constituţionale Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate Noul Cod Penal actualizat 2014 (Legea nr. 286/2009 Art. 187 Pedeapsă prevăzută de lege Dispoziţii comune Noul Cod Penal actualizat 2014 (Legea nr. 286/2009

art. 8: Iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracţional organizat, se pedepseşte, după caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal; art. 9: (1) Nu se pedepseşte persoana care, săvârşind. Codul Penal TITLUL IX Infracţiuni electorale ART. 385 Împiedicarea exercitării drepturilor electorale (1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor

Law section - Californi

Stabilește că, în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014. LEGE - CODUL PENAL LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE Art. 1 - 14 CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE Art. 1 - 2 CAPITOLUL II - APLICAREA LEGII PENALE Art. 3 - 14 Secţiunea 1 Aplicarea legii penale în timp Art. 3 - 7 Secţiunea a 2-a Aplicarea legii penale în spaţiu Art. 8 - 14 TITLUL II. Art. 393. - Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte. Prevederile referitoare la infracţiunile electorale din Codul Penal din 2009, modificate conform Legii nr. 187/2012, intră în vigoare de la 1 februarie 2014, după abrogarea Codului Penal din 1968 COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislativ. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Partea GENERALĂ

Art. 387 Noul Cod de Procedură Penală Terminarea ..

Art. 387 cod procedura civila Cînd se poate exercita ..

1) Codul Penal privind Interuperea Termenului de Prescriere a raspunderii penale. CCR a constatat ca art. 155 alin. 1) din Codul Penal, in ce priveste intreruperea termenului de prescriere, este neconstitutional, incalca art. 21 alin. 3) din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Art. 244: Înşelăciunea. (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2.

Prin art. 121 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal a fost abrogat art. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Noul Cod penal în art. 366 alin. (1) a incriminat fapta de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului Codul Penal - Art. 209 - Art. 2010 Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile - Sclavia - Traficul de persoane Codul Penal - Art. 207 - Art. 20

Art. 383 Noul Cod Penal Profanarea de cadavre sau morminte ..

Abuz de încredere-art.238 Cod Penal. Într-o cauză recentă, avocatul Popovici Claudiu, Partener al Domocos & Popovici, a obținut o soluție de achitare a clientului nostru, acesta fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. Prin această hotărâre s-au respins toate acuzațiile de natură penală formulate împotriva. (2) Cod penal în sensul de a lămuri în ce măsură art. 327 alin. (2) Cod penal împrumută toate condițiile elementului material de la art. 327 alin. (1) Cod penal, inclusiv condiția ca prezentarea să fie efectuată - prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a. DECIZIE Nr. 387/2018 din 5 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUȚIONAL Art. 393 Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 și art. 387-391 se pedepsește. ↳ Codul Penal actualizat ↳ Titlul IX - Infractiuni electorale art. 385 - 39 Publicat : 07.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 104-110 art Nr : 447 Data intrarii in vigoare : 12.06.200

Art 91 Cod Penal. Maybe you would like to learn more about one of these? We did not find results for: Iata cateva CV-uri de cuvinte cheie pentru a va ajuta sa gasiti cautarea, proprietarul drepturilor de autor este proprietarul original, acest blog nu detine drepturile de autor ale acestei imagini sau postari, dar acest blog rezuma o selectie de cuvinte cheie pe care le cautati din unele. previsão do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ. Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu a possibilidad Penal Code - PEN. PART 1. OF CRIMES AND PUNISHMENTS [25 - 680.4] PART 2. OF CRIMINAL PROCEDURE [681 - 1620] PART 3. OF IMPRISONMENT AND THE DEATH PENALTY [2000 - 10007] PART 4. PREVENTION OF CRIMES AND APPREHENSION OF CRIMINALS [11006 - 14315

COD PENAL (A) 05/02/2017 - Portal Legislati

CODUL PENAL 21/06/1968 - Portal Legislati

Tudorel TOADER. Partea generală (art. 111-1 - 133-17). Principalele particularităţi în raport de Codul penal român, se referă la următoarele: Infracţiunile sunt clasificate, în funcţie de gravitatea lor, în crime, delicte şi contravenţii 1. În baza art. 269 al. 1 Cod Penal condamnă pe inculpatul SP () la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului. În baza art. 91 Cod Penal se va dispune suspendarea executării pedepsei principale pe un termen de 2 ani calculat conform art. 92 Cod Penal Pornografie infantilă - art. 374 al.1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 Cod penal, 207 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 Cod penal Sentinţă penală 92 din 12.12.201 Infractiunile contra libertatii persoanei in Noul Cod Penal (art. 203 - 206) Capitolul infractiunilor contra libertatii persoanei, cuprinde doar incriminarile prin care se ocroteste in mod direct libertatea fizica si psihica a persoanei. Infractiune care face parte din grupul de infractiuni contra libertatii persoanei, prevazute in cap. II, t Codul Penal - Art 74^1 a fost declarat neconstitutional. Decizia 573 din 3 mai 2011, publicata in M. Of. 363/2011, admite exceptia de neconstitutionalitate pentru art 741 Cod Penal. Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina.

Noul Cod Penal actualizat (1).pdf. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 009 (* (*actualizat*) (LEGEA nr. 286) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL FICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009 Data intrarii in vigoare : 1 februar bruarie 2014 Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2014 Prezenta forma actualizata este ste valabila va. Tudorel TOADER. Codul penal al României (Legea nr. 286/2009 1)) (M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009) cu modificările şi completările aduse prin: Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M.Of. nr. 180 din 20 martie 2012); Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a. LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009. ---------- NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ: Potrivit art. 446 din prezentul cod: (1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia.

Art. 397 Noul Cod Penal Acţiuni împotriva ordinii ..

(2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare Art. 352 Noul Cod Penal Zădărnicirea combaterii bolilor Infracţiuni contra sănătăţii public Codul de la 1936. Codul penal de la 1936 (denumit și Codul penal Carol al II-lea) avea un caracter unificator după realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, intrând în vigoare la data de 18.03.1936. Astfel, se introduc pentru prima dată alături de pedepse, măsurile de siguranță, măsurile educative (pentru minori), pedepsele complementare și alte accesorii Autor: Colectiv, Explicatiile noului Cod penal. Vol. V. Art. 367-446, Data aparitie: 22.05.2016, Editura: Editura Universul Juridic, Pagini: 40 În temeiul art. 194 alin. 1 lit. a şi e Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. d şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul S.G. fără ocupaţie, necăsătorit, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare.

Art. 187 Noul Cod Penal Pedeapsă prevăzută de lege ..

Art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul penal * Decizia ÎCCJ nr. 1 din 19 Ianuarie 2015 privind examinarea prin care se solicită stabilirea infracţiunii prevăzută de art. 308 din Codul penal dacă este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a. DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - dispoziţiile art. 297 alin Aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal. Sentinta penala nr. 833/17.09.2007. Asupra cauzei penale de fata constata urmatoarele: Constata ca la data de 11.08.2006 , au fost trimisi în judecata inculpatii V.M. , C.A. si O. G., pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 215 al. 1 si 2 si de art. 291 cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal În baza art. 38 alin.1 şi art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele de 9 ( nouă ) luni închisoare şi de 9 (nouă ) luni închisoare şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă ) luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 3 ( trei )luni, şi în final stabileşte în.

Art. 1121 (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă ↳ Codul Penal actualizat. ↳ Titlul IV - Masurile de siguranta art. 107 - 112. ↳ Capitolul I - Dispoziții generale art. 107-108 - art. 336 Cod penal - SENTINŢA PENALĂ NR.630 . Şedinţa publică din data de 05.07.2018 . Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul AA, cercetat în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin

B1.Subiectul activ nemijlocit - este persoana care comite infracțiunea de abuz în serviciu, aceasta putând fi numai o persoană fizică: a) art. 289 alin.1 cod penal, este considerat funcționat public, în sensul legii penale, și astfel poate comite infracțiunea de luare de mită, persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără remunerație, exercită Fapta prevazuta de art. 215 alin.1, 4 din Codul Penal din 1969 are corespondent în dispoziţiile art.244 alin.1 şi 2 noul Cod penal, deoarece emiterea de cec-uri fără a avea acoperirea necesară reprezintă un mijloc fraudulos în înţelesul alin.2 al art.244 din noul Cod penal. [Curtea de Apel Craiova, Sectia penala, Decizia nr. 481/2014. Ordonanta de urgenta nr. 82/2014. Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei. Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014 ↳ Codul Penal actualizat ↳ Titlul III - Pedepsele art. 53 - 106 ↳ Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55 ↳ Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64 ↳ Capitolul III - Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare art. 65-70 ↳ Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-7

Art. 367 Noul Cod Penal Constituirea unui grup ..

In temeiul art. 396 alin. 1, 2,10 Cod de procedura penala, raportat la art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, condamna pe inculpata P.I. , la pedeapsa principala de 9 luni inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată in forma continuata In Noul Cod penal , la stabilirea continuturilor infractiunilor de coruptie s-au avut in vedere, pe de o parte, reglementarea acestor fapte in Codul penal in vigoare, iar pe de alta parte, dispozitiile din Legea nr. 78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele produse prin Legea nr. 161/2003, fara a fi aduse modificari semnificative de fond

8 ianuarie 2020 Problematica privind interpretarea art. 641 CPC, la ÎCCJ; 15 decembrie 2019 Începutul de dovadă scrisă. Condiții; 6 decembrie 2019 CCR ref constituționalitatea art. 2.526 din Codul civil; 1 decembrie 2019 Posibilitatea ca un autoturism să reprezinte domiciliu în sens penal ↳ Codul Penal actualizat ↳ Titlul II - Infractiuni contra patrimoniului art. 228 - 256 ↳ Capitolul I - Furtul art. 228-232 ↳ Capitolul II - Tâlhăria și pirateria art. 233-23

1 FLORIN STRETEANU noul cod penal comentat. Luiza Crihana. Florin Streteanu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. 1 FLORIN STRETEANU noul cod penal comentat Autor: Colectiv, Explicatiile noului Cod penal. Vol. I. Art. 1-52, Data aparitie: 13.05.2015, Editura: Editura Universul Juridic, Pagini: 59

Dosar 1611/828/2019 din 05.12.2019 - Curtea de Apel Pitești, obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) art.336 al.1 Cod penal, categorie Penal, stadiul Ape Descriere - Explicatiile noului Cod penal. Vol. V. Art. 367-446. Cele cinci volume de Explicatii ale noului Cod penal, elaborate sub indrumarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane, cu colaborarea unor distinsi oameni de stiinta si practicieni, raspund, fireste, nevoilor de cunoastere, aprofundare si intelegere corecta a dispozitiilor din noul Cod penal

Descriere - Explicatiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187. Cele cinci volume de Explicatii ale noului Cod penal, elaborate sub indrumarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane, cu colaborarea unor distinsi oameni de stiinta si practicieni, raspund, fireste, nevoilor de cunoastere, aprofundare si intelegere corecta a dispozitiilor din noul Cod penal Art 39 Cod Penal. Check spelling or type a new query. Maybe you would like to learn more about one of these? Iata cateva CV-uri de cuvinte cheie pentru a va ajuta sa gasiti cautarea, proprietarul drepturilor de autor este proprietarul original, acest blog nu detine drepturile de autor ale acestei imagini sau postari, dar acest blog rezuma o selectie de cuvinte cheie pe care le cautati din. Noul Cod Penal actualizat (1).pdf. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 009 (* (*actualizat*) (LEGEA nr. 286) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL FICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009 Data intrarii in vigoare : 1 februar bruarie 2014 Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2014 Prezenta forma actualizata este ste valabila va.

Primul cod penal român din 1937 reglementa mai multe infracțiuni de omor: omorul simplu - art. 463, omorul calificat - art. 464, pruncuciderea - art. 465, oferta de omor - art. 466, omuciderea prin imprudenţă - art. 467, omuciderea la stăruinţă - art. 468, omorul prin consens - art. 469. Codul penal Sumar. Codul penal. (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modif. ult.) Legea nr. 193/2017. (M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017) - modifică: art. 301; art. 308 alin. (1) În M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. În continuare, vom prezenta modificările. Codul penal este structurat pe două părţi: Partea generală (§ 1 - § 79b) şi Partea specială (§ 80 - § 358). Partea generală (§ 1 - § 79b) Principalele particularităţi în raport de Codul penal român, se referă la următoarele: Momentul săvârşirii faptei. Fapta se consideră săvârşită la momentul la care a acţionat. Part 1 GENERAL PART Chapter 1 GENERAL PROVISIONS § 1. Scope of application of General Part of Penal Code (1) The provisions of the General Part of the Penal Code apply to the imposition of punishments for offences provided for in the Special Part of this Code and other Acts. (2) For the purposes of this Chapter, penal law means this Code or any other Act which prescribes a punishment for an. Curtea Constituţională a luat în dezbatere o excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal: Conflictul de interese.(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru.

Infractiunea de fals in declaratii prevazuta de art.292 Cod Penal este definita ca declararea necorespunzatoare adevarului -facuta unui organ sau institutii de stat sau autoritatilor publice,institutiilor publice,institutii sau alte persoane juridice de interes public,serviciile de interes public,s.a (asa precum sunt ele precizate in art.145. Decizia ÎCCJ: Complet ÎCCJ: Actul normativ: Articol: Sumar: Decizia nr. 20/2016: Complet DCD/P: Cod penal: Art. 213, art. 35 alin. (1) și art. 38: În cazul în care infracțiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituției, se săvârșește asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore și minore, în aceeași împrejurare, se va reține o singură. ÎCCJ statuează în sensul că, în aplicarea dispozițiilor art. 6 Cod penal, stabilirea pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralității de infracțiuni care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reținerea stării de recidivă postcondamnatorie cu revocarea suspendării condiționate, iar, potrivit Codului penal, condițiile.

Art. 118 . Confiscarea specială. Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor a) din Codul penal din 1969. art. 1182 alin. 2 lit. a) sunt constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Guvernul a hotarat sa majoreze pedepsele pentru falsul in declaratii si zadarnicerea combaterii bolilor, prevazute la art. 326 si art. 352 din Codul penal. De acum, avem 15 ani de inchisoare ca pedeapsa. UPDATE - Modificarile au intrat in vigoare si explicatiile complete sunt AICI

Art. 273. Marturia mincinoasa (1) Fapta martorului care, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda Art 352 cod penal. Pedepsele pentru incalcarea carantinei pot ajunge la 15 ani de inchisoare. Guvernul explica de ce era nevoie de OUG. Nerespectarea masurilor de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, potrivit proiectului. Decizia ÎCCJ: Complet ÎCCJ: Actul normativ: Articol: Sumar: Decizia ÎCCJ nr. 2/2016: Complet DCD/P: Cod penal: Art. 129 alin. (1) În ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative.

LEXD

CODUL PENAL 17/07/2009 - Portal Legislati

Noul cod penal (CP) și codul de procedura penala (CPP) au intrat în vigoare la data de 01.feb 2014. Atunci art. 307 a devenit art. 379 conform noului cod. Singura diferență intre ele este pe ca pe 379 nu mai poate interveni împăcarea parților ca la art 307 Această interpretare respectă deopotrivă prevederile art. 3 din Codul penal (activitatea legii penale), dar și dispozițiile art. 5 din Codul penal (aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei), Decizia Curții Constituționale nr. 265 din 6 mai 2014, respectiv art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea.

Ce prevede Noul Cod Penal 2014: Infracţiunile electorale

Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare. 19 ianuarie 2015 Drept Penal. În data de 19 ianuarie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală,. (1) din Codul penal, Curtea reţine că, în realitate, criticile de neconstituţionalitate vizează atât prevederile art. 335 alin. (1) din Codul penal, cât şi cele ale art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006.

Codul penal al Republicii Moldova este unica lege penală a Republicii Moldova.Este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.. Codul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe 13 septembrie. Art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul penal * Decizia ÎCCJ nr. 1 din 19 Ianuarie 2015 privind examinarea prin care se solicită stabilirea infracţiunii prevăzută de art. 308 din Codul penal dacă este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a. Art.208 - art.209 Cod penal. SENTINŢA PENALĂ Nr. 73 din 28.01.2011 - art.208 - art.209 Cod penal. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ nr. xx din xx, înregistrat la această instanţă sub nr. xx din xx, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată inculpat xx pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prev. ART. 326 Noul Cod Penal 2014 Falsul în declaraţii Falsuri în înscrisuri Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul

Decizia 392/2017 ( referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare au dispus la data de 04.08.2021 punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului M.T. pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal şi furt în scop. Art. 335 alin. (2) și art. 336 alin. (1) din Codul penal: Art. 335 () (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul.