Home

Regulamentul 883/2004

Vandoren Lc56dp M O - Now only 4

REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia) EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul PRIMA PUBLICARE: Jurnalul Oficial nr. L 166/2004, p. 1 - 123 Descriptor CELEX: 32004R088 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland) OJ L 166, 30.4.2004, p. 1-123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 72 - 11 REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (Text cu relevanta pentru SEE si pentru Elvetia) 2012-06-08 - Versiune consolidata 08-06-2012: Regulamentul CE 02004R0883 20120628-ro.pdf 2012-06-08 - Modificat prin Regulamentul (UE) nr. 465/201

Compare supermarket prices, get the UK s top deals, vouchers

Regulamentul 883/2004. Contributii sociale. Intrebare: Societatea retine si plateste impozit si contributii sociale si de sanatate pentru doi cetatenti rezidenti in Olanda: primul este cetatean roman cu rezidenta fiscala in Olanda, iar celalalt este cetatean Olandez cu rezidenta fiscala in Olanda Astfel, contrar sustinerilor apelantului contestator, art. 5 din Regulamentul (CEE) 883/2004 nu are in vedere principiul portabilitatii contributiilor platite de cetatenii apartinand tarilor membre UE, ci prevede asimilarea prestatiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor. Cuantumul prestatiilor se stabileste potrivi

Ce este Formularul A1 | Formulare A1

Începând cu 01.05.2010 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 şi Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16. nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 (2), având în vedere articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, întrucât: (1) Articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr Normele pentru stabilirea statului membru a cărui legislaţie urmează să se aplice sunt prevăzute în articolele 11 - 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/20043 si 14 - 21 din Regulamentul (CE) nr. 987/20094 . ** (6b) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 instituie un cadru juridic general corect. Statele membre au obligația morală, atunci când cetățenii au o sarcină administrativă care apasă asupra lor, să încerce să o reducă prin acorduri bilaterale

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 modernizează normele de coordonare a sistemelor de securitate socială ale state­ lor membre, specificând măsurile și procedurile de punere în aplicare a acestora și simplificându-le în beneficiul tutu­ ror părţilor implicate. Este necesar să se adopte norme de punere în aplicare. (2 1300 articole despre regulamentul ce 883/2004 in Legislatiamuncii.ro - pagina 11 ARTICOLE 1300 articole gasite la cautarea dupa cuvantul regulamentul ce 883/2004 (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), având în vedere articolul 76 alineatul (3), alineatul (4) paragraful al doilea și alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind obligațiile de cooperare ale autorităților competente și ale instituțiilor statelor membre pentru asigurarea unei corect Regulamentul (CE) nr. 883/2004 ar trebui, prin urmare, să fie modificat în consecinţă. (13) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede că urmează a se aplica începând cu data intrării în vigoare a regulamentu­ lui de punere în aplicare. Prin urmare, prezentul regula­ ment ar trebui să se aplice de la aceeași dată

Supermarket Comparison App - Compare Supermarket Price

Cerere pentru lucratorii independenti conform art. 16 din Regulamentul 883/2004 Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate Data ultimei modificari :Ma, 22 Dec 2020 10:17:00 +020 a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, aplicând prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi ale art. 12 din. Regulamentul (CE) nr. 883/2004, după 30 aprilie 2010, pe baza unui CEASS valabil eliberat înainte de 1 mai 2010, cererea de rambursare a costurilor pentru un astfel de tratament nu poate fi respinsă pe motiv că s-a schimbat competența pentr Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala Regulamentul CE 883/2004. Regulamentul CE 883/2004. Distribuie pagina Articol scris de catre Simona Clisu, in data de 14/01/2020. Inca din perioada liceului am inteles ca drumul meu in viata va fi legat de contabilitate. Absolventa a unui liceu si mai apoi a unei facultati cu profil economic, activitatea mea a fost si continua sa fie legata de.

11 intrebari si raspunsuri despre regulamentul ce 883/2004 oferite de expertii PortalCodulMuncii.ro. 11 intrebari si raspunsuri. despre . regulamentul ce 883/2004. oferite de expertii PortalCodulMuncii.ro. Activitate prestata pe teritoriul unui alt stat membru UE. Consecintele lipsei documentului portabil A1. Detasare in alt stat membru UE 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla­ mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), având în vedere articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 Acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu. 3 Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004. 4 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, JO L 284, 30.10.2009, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 465.

Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și al articolului 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 includ atât prestațiile furnizate în legătură cu boli cronice sau preexistente, cât și în legătură cu sarcina și nașterea. 2. Prestațiile în natură, inclusiv cele legate de boli cronice sa Products Discounted Below Trade Price. Buy online from TLC Electrical today! Fast Dispatch & Express Nationwide Delivery. Get a great deal at TLC Electrical Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si prin urmare încadrarea în categoria lucrätorului frontalier; Referitor la verificarea statutului de asigurat in cazul eliberärii formularelor europene Potrivit art. 222 266 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sänätätii, republicatä c 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 va rămâne valabil până la data de expirare înscrisă pe card. Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, DECIDE: Principii generale 1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate certific

nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 (2), având în vedere articolele 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, având în vedere articolele 66-68 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, întrucât este reglementată de articolele 12, 13 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea . 2 | P a g e INSPECŢIA MUNCII sistemelor de securitate socială și Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 987/2009. Acest

Classic Accessorie

  1. Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul CE 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 883/2004 sunt aplicabile în relatia cu statele membre UE începând cu data de 1 mai 2010
  2. 1) Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, trebuie.
  3. Formulare Persoane Juridice. CERERE PENTRU LUCRATORII INDEPENDENTI CONFORM . ART. 16 din REGULAMENTUL 883 - 2004. CERERE PENTRU MEMBRII ECHIPAJULUI DE COMANDA SAU AL ECHIPAJULUI DE CABINA CARE FURNIZEAZA SERVICII DE TRANSPORT AERIAN DE PASAGERI SAU DE MARFURI

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, regulament prin care s-a incercat simplificarea modalitatilor de acordare a serviciilor medicale pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. In anul 2011, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a adopta (CE) nr. 883/2004 și al articolului 70 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, atunci când se face comparația între suma efectiv plătită de instituția locului de reședință și suma maximă de rambursat menționată la articolul 65 alineatul (6) teza a treia din Regulamentul (CE) nr. 883/2004

Noutati | FormularulA1

REGULATION (EC) No 883/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

(1) din Regulamentul nr. 883/2004, persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continua sa fie supusa legislatiei primului stat. Legea face trimitere la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 care se aplică resortisanţilor unuia dintre statele membre, apatrizilor şi refugiaţilor care sunt rezidenţi într-un stat membru şi care se află sau s-au aflat sub incidenţa legislaţiei unuia sau mai multor state membre, precum şi membrilor de familie şi urmaşilor acestora Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi de prezentul regulament. (10) Instituţiile mai multor state membre trebuie să analizeze circumstanţele referitoare la persoana asigurată şi pe cele referitoare la membrii de familie ai acesteia, cu scopul de a stabili care est Acest lucru reiese din Regulamentul (CE) 883/2004 care prevede in mod expres ca Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra. Potrivit art. 76 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului. European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare autorităţile, instituţiile şi jurisdicţiile dintr-un stat membru nu pot respinge cererile sau alte documente.

Cabinet Particular Contabil Targu Jiu

Insa, daca veti locui intr-o tara membra a Uniunii Europene in care se aplica Regulamentul 883/2004 si Regulamentul 987/2009, se vor analiza dispozitiile din aceste acte normative, dar si din Conventiile de coordonare a sistemelor de securitate sociala, daca acestea exista (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), având în vedere articolele 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, având în vedere articolele 66-68 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, întrucât: (1) Costul prestațiilor în natură furnizate de către o instituți

Care este sistemul de securitate socială aplicabil

Începând cu data de 1 mai 2010, în relațiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securității sociale, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16. REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia) PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Regulamentul 883/2004 înlocuieşte Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 care prevede, în momentul de faţă, coordonarea sistemelor de securitate socială. Noul regulament simplifică şi modernizează legislaţia existentă. Regulamentul 833/2004 prevede stabilirea conţinutului anexelor II şi X înainte de data punerii sale în aplicare. Est - Regulamentul CE nr.988/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si de stabilire a continutului anexelor acestuia . 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla­ mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), având în vedere articolele 87-91 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004

B Regulamentul (Ce) Nr

Începând cu data de 1 mai 2010, în relaţiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securităţii sociale,Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al. Regulamentul nr. 883/2004. NRDO • 2-2021 38 (1) Prezentul regulament se aplică resortisanților unuia dintre statele membre, apatrizilor și refugiaților care sunt rezidenți într-un stat membru și care se află sau s-au aflat sub incidența legislației unuia sau mai multor state membre, precum ș lite prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentu­ lui European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transpor­ tului rutier internaţional de mărfuri (5) A se vedea pagina 72. din prezentul Jurnal Oficial. (5) și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Con

Regulamentul (CE) nr

B REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (JO L 284, 30.10.2009, p. 1) Astfel cum a fost modificat prin - dispoziţiile art. 33 - 41 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Cine poate solicita A1 | Formulare A1

Pregătirea aplicarii Regulamentului 883/2004 în România Adriana Stoinea Consilier, MMFPS * Conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să. Regulamentul nr. 883/2004. 5 În vederea simplificării și a modernizării normelor de coordonare a regimurilor naționale de securitate socială, Regulamentul nr. 883/2004 a abrogat și a înlocuit de la intrarea sa în vigoare, și anume de la 1 mai 2010, Regulamentul nr. 1408/71 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council Show full title. Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland Începând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată şi completată prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.

Translations in context of prevăzute de Regulamentul in Romanian-English from Reverso Context: Dovezile aplicabile sunt cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 În ultima vreme, restricțiile de circulație impuse din cauza pandemiei de coronavirus au fost relaxate treptat, motiv pentru care detașările transnaționale pot fi făcute cu mai multă ușurință. În aceste împrejurări, specialiștii KPMG România atrag atenția asupra situațiilor în care firmele trimit des salariații peste granițe pentru perioade scurte. Companiile trebuie să.

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 enumeră prestațiile sociale vizate: prestațiile de boală, indemnizațiile de maternitate și de paternitate asimilate, dar nu și asistența socială și medicală în funcție de venituri, deoarece aceasta nu depinde de contribuții anterioare la sistemul de asigurări sociale 59 - Regulamentul nr. 883/2004 nu armonizează normele legale ale statelor membre în materia securității sociale, astfel încât revine tot în sarcina statelor membre să decidă ce tip de prestații acordă, cui le acordă și în ce condiții, precum și modalitatea de finanțare a sistemelor lor sociale Decizie - 10.09.2018. Curtea de Apel Suceava. Contestare decizie de impunere şi raport de inspecţie fiscală privind modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul general consolidat conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de r HOTARARE 696 26/06/2021 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale.

EUR-Lex - 32004R0883 - EN - EUR-Le

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71; Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (acest Regulament modifică în parte. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității [versiune actualizata 07.07.2008]1971-07-05 - Publicat in JO L 149, 5.7.1971, p. 2-5 Regulamentul (CE) nr.883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se aplică resortisanților țărilor terțe care nu fac deja obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, precum și membrilor familiilor și urmașilor acestora, cu condiția să aibă reședința în mod legal pe teritoriu

REGULAMENTUL CE 883/2004 - Coordonarea sistemelor de

Curtea concluzionează că articolul 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul nr. 883/2004 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/38 se opune unei legislații naționale care îi exclude de la dreptul de a fi afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate al statului membru gazdă, pentru a beneficia. a) din Regulamentul CE 883/2004, sub rezerva articolelor 12-16: (a) persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv. Astfel, Regulamentul stabileste regula potrivit careia contributiile sociale se datoreaza in statul in care salariatul presteaza activitate Authorised Vandoren. Dealer and Best Price Online. We Support Your Stage! 120-day Trial Period & Free Returns. We Support Your Stage

EUR-Lex - 02004R0883-20140101 - EN - EUR-Le

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şial Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009, denumit în continuare noul Regulament; Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şial Consiliului 16 septembri Aplicabilitatea pct.17 din Regulamentul CE nr.883/2004 lucrătorilor români imigranţi în statele membre. Potrivit pct.17 din Regulamentul CE nr.883/2004 în vederea garantării, într-un mod cât mai eficient, egalitatea de tratament pentru toate persoanele încadrate în muncă pe teritoriul unui stat membru, este adecvat să se stabilească, în general, ca legislaţie aplicabilă.

INSTRUCŢIUNI 11/11/2015 - Portal Legislativ

Regulamentul (Ce) Nr

Regulamentul nr. 883/2004. Modificarea contractului de muncă prin detașare în străinătate. Plată diurnă datorată. Jurisprudență. 01/05/2020 Av. Andrei-Gheorghe Gherasim 0. TRIBUNALUL Timiș SECŢIA I CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ N R . 239 /PI Şedinţa publică din data de 19.03.2020 Completul constituit din: PREŞEDINTE O______ M_____ Aplicabilitatea pct.17 din Regulamentul CE nr.883/2004 lucrătorilor români imigranți în statele membre. Potrivit pct.17 din Regulamentul CE nr.883/2004 în vederea garantării, într-un mod cât mai eficient, egalitatea de tratament pentru toate persoanele încadrate în muncă pe teritoriul unui stat membru, este adecvat să se. 11 intrebari si raspunsuri despre regulamentul (ce) nr. 883/2004 din 2020 si 2021 conform legislatiei in vigoare Clic aici pentru 25 ARTICOLE relevante despre regulamentul (ce) nr. 883/2004 din Arhiva PortalCodulFiscal.r » regulamentul-ce-883/2004. 1304 articole despre regulamentul ce 883/2004 in Legislatiamuncii.ro - pagina 7 ARTICOLE 1304 articole gasite la cautarea dupa cuvantul regulamentul ce 883/2004 Constituirea comitetului SSM si model decizie numire persoana desemnata. Sfatul specialistulu

Title: Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004Text cu. Decizia nr. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la legislația aplicabilă lucrătorilor salariați detașați și lucrătorilor independenți care lucrează temporar în afara statului competent (Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conţinutului anexelor acestuia (Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia) Codul Muncii - actualizat 201

data de 1 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi de Regulamentul (CE) nr. 987/2009. În relaţia cu statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 01.06.2012, respectiv 01.04.2012 a) din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 (salariat) sau la art. 14 bis paragraful 1 lit. a) din acelaşi regulament (lucrător independent), precum şi în caz de pluriactivitate şi în caz de detaşare excepţională potrivit art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 883/2004 şi de Regulamentul (CE) nr. 987/2009. În relaţia cu statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 01.06.2012, respectiv 01.04.2012. Pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 ş Regulamentul nr. 883/2004. 3 Considerentele (4) și (45) ale Regulamentului nr. 883/2004 au următorul cuprins: (4) Este necesar să se respecte caracteristicile proprii legislațiilor interne privind securitatea socială și să se elaboreze un sistem unic de coordonare. [

a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia (1) din Regulamentul nr. 883/2004. Acte necesare pentru acordarea stimulentului OUG111/2010 SE DEPUN LA CAMERA 9. Daca tata solicita stimulentul de insertiei . 1. ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL: - acte de identitate ale părinţilor In conditiile legislatiei europene existente, se impune si respectarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009, potrivit carora persoanele fizice sunt supuse legislatiei de securitate sociala a unui singur stat membru + Articolul 25 Dispozițiile art. 24 nu aduc atingere obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii Europene, în special celor care decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, din prevederile Legii nr. 319/2006, cu. a) din Regulamentul nr. 883/2004:.persoana care desfäsoarä o activitate salariatä sau independentä într-un stat membru se supune legislaÇiei din statul membru respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004. 7 De Coninck J: Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits, FreSsco - Free movement of workers and Social security coordination,Comisia Europeană 2015 p9 (anexa XXV la raportul privind evaluarea impactului) 8 JO L 018 , 21.1.1997 p.