Home

Legea 46/2008

LEGE 46 19/03/2008 - Portal Legislativ. LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (**republicată**) Codul silvic. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015 LEGE - nr.46 din 19 martie 2008 Codul silvic. Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I. Dispoziţii generale. Art. 1. - (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu. - Legea nr. 54/2010 pentru abrogarea alin. (2) si (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 24 martie 2010; - Legea nr. 95/2010 pentru modificarea alin

LEGE 46 19/03/2008 - Portal Legislati

  1. Legea nr. 46/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, și a mai fost modificată și completată prin: - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al.
  2. Legea 46 2008 Codul silvic , publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 27 martie 2008. Codul silvic actualizat prin: Legea 156/2010 - pentru completarea art. 62 din Legea 46/2008 - Codul silvic Monitorul Oficial 496/2010. Legea 95/2010 - pentru modificarea alin
  3. Legea 46 2008 republicat de Legea 46 2008: Legea 46 2008 promulgat de Decretul 380 2008: Cele mai căutate legi Hotărârea 140 1998 (37955) Ordin 3855 2016 (20135) Legea 40 2011 (19626) Ordin 4 2007 (17853) Ordin 1917 2005 (14582) Rectificare 155 2016 (14225) Legea 571 2003 (11475).
  4. CODUL SILVIC 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicat si Actualizat 2016. Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina. Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce. Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si.
  5. II şi III din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 46/2008 - Codul silvic şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator: Articolul II (1) Autorizaţiile de funcţionare a ocoalelor silvice.
  6. istrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor.
  7. istrativa

Categorie: Codul silvic Legea 46 2008 actualizata. Comentarii. 0. Art. 16. (1) Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură cu respectarea principiului teritorialităţii. (2) Ocolul silvic care deţine suprafaţa majoritară în cadrul unei localităţi este obligat, ia cerere, să asigure, pe bază de contract. CODUL SILVIC 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicat si Actualizat 2016. Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica. Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor.

LEGE - nr.46 din 19 martie 2008 Codul silvi

Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului. e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului CODUL SILVIC 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicat si Actualizat 2016. Este format din relatiile sociale care sunt vatamate sau puse in pericolprin actul de conduita (actiunea-inactiunea) al faptuitorului. Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t

(la 28-07-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 191 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017) + Articolul 9 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său În baza art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 raportat la art. 320 ind. 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul . la o pedeapsa de : - 500 (cinci sute) lei amenda penala, pentru comiterea infractiunii de furt de arbori LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Parlamentul Românieiadoptă prezenta lege. CAPITOLUL I:Dispoziţii generale Art. 1 În sensul prezentei legi: a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei. LEGE Nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic Act de baz ă #B: Legea nr. 46/2008 Acte modificatoare #M1: Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 193/2008 #M2: Legea nr. 193/2009 #M3: Legea nr. 271/2009 #M4: Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 16/2010 #M5: Legea nr. 54/2010 Modific ările şi complet ările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 și a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale. LEGEA Nr. 46/2008 Codul silvic*), emisă de PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR, SENATUL, publicată în M.Of. nr. 611 din 12.08.201 CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare (la data 12-aug-2015 actul a fost adoptat de Legea 46/2008 ) TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sa

(1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și. Legea 46 2008 (codul silvic) actualizată prin: OUG 193/2008 - privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea 46/2008 - Codul silvic din 25 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 825/2008; ← Art. 38 Asigurarea integrităţii fondului forestier naţiona Distrugere: legea 46/2008 (taiere arbori), Sentinta penala nr. 500 din data de 01.09.2011, pronuntata de Judecatoria Onest Legea nr. 46/2008 - Republicare *). M. Of. nr. 611 din 12 august 2015 . LEGE Codul silvic . Titlul I . Dispoziţii generale. Art. 1. − (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive. Reţinând săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor prev. şi ped. de art. 108 alin.1 lit.d) din Legea 46/2008, art.110 alin.1 lit.d) din Legea 46/2008, art.113 din Legea 46/2008, art.287 C.pen., instanţa urmează a-i aplica acestuia pentru fiecare infracţiune câte o pedeapsă la a cărei individualizare vor fi avute în vedere.

Infracțiunea de tăiere fără drept de arbori prevăzută şi pedepsită de art.107 al.1 lit c din Legea 46/2008 republicată şi furt de arbori prevăzută şi pedepsită de art.109 al.1 lit a din Legea 46/2008 republicată cu aplicarea art.38 al.1 Cod penal Sentinţă penală 43 din 28.11.201 4. actul emis de autoritatea competentă în domeniul silviculturii conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor care implică defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pct. 1 lit. d) Get active with our huge range of top-brand clothing and equipmen

Codul Silvic al Romaniei, legea nr. 46/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238/27 martie 2008 Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de. Codul Silvic al Romaniei, legea nr. 46/2008 [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 27/03/200 2. 4 iunie 2009 - Legea nr. 193/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 1 iunie 2009; 3. 5 martie 2010 - O.U.G. nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii.

TITLUL I Dispozitii generale. Art. 1. - (1) Totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera, inclusiv cele neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificarile de suprafata. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. (4) În cazul ocupãrii temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publicã pe o perioadã mai micã de un an, chiria pentru ocuparea temporarã a terenurilor din fondul forestier naþional, calculatã conform formulei prevãzute la alin

Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 10 iunie 2015 (M.Of. nr. 411/2015).. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea nr. 289/2002 - privind perdelele forestiere de protectie. Legea nr. 84/2007 - pentru aprobarea O.U.G nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora. Legea nr. 56/2010 - privind accesibilizarea fondului forestier national

Infractiuni prevazute in legi si decrete: Infractiuni la Legea 46/2008, Sentinta penala nr. 1024 din data de 06.06.2013, pronuntata de Judecatoria Baca În acest sens, s-a arătat că, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 46/2008 şi art. 109 din Legea nr. 46/2008, legiuitorul, în vederea realizării tipicităţii obiective, foloseşte două tipuri de valori, respectiv valoarea prejudiciului produs, în cazul infracţiunii prevăzută de art. 107 din Legea nr. 46/2008, şi valoarea materialului lemnos, în cazul. Legislaţie silvică Ordin 1540/2011 Legea 46/2008 Legea 407/2006 Legea 171/2010 Hotărâre 996/2008 Legislaţie arii protejate O.M. 1964/2007 Hotărâre 1284/2007 Hotărâre 1143/2007 O.U.G. 195/2005 O.U.G. 57/200

Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicata la 12 august 201

Intrebare: Legea nr. 197/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, a modificat printre altele si definitia materialelor lemnoase, noua definitie fiind: Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit si lemnul de foc sub forma de trunchiuri, butuci, craci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite si netivite, capetele si flancurile. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic), cu exceptia proprietatilor de fond forestier cu suprafete mai mici sau egale cu 10 ha, care pot beneficia de prevederile art. 20, alin. (2) din acelasi act normativ Art. 110 din Legea 46/2008 Furt. Prin Rezolutia nr.83/P (2010 din 17.11.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Gura Humorului s-a dispus : neînceperea urmaririi penale fata de S.O. sub aspectul savârsirii infractiunii de taiere ilegala de arbori prev. de art.108 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008, întrucât nu sunt întrunite elementele. Asa cu se prevede in art.2 alin.l si alin. 2, lit.d si art. 23 alin 1, din Legea nr.46/2008- Codul Silvic . Sunt considerate paduri, in sensul prezentului cod si sunt incluse in fondul forestier national, terenurile cu o suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori

Valoarea prejudiciului creat este de 188208,38 lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de Legea nr. 46/2008.4) La data de 07.12.2011, organele de poliție din cadrul IPJ Suceava au întocmit dosar de cercetare penală faţă de numitul H.I, din comuna Vatra Moldoviţei, identificat în. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 16, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins b) livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată; Observam ca deseurile de lemn nu se incadreaza la alin (2) prin urmare facturarea acestora se va face cu regimul normal de taxare, adica cu TVA 19% asa cum ati primit documentul Stiri despre Legea-nr-46 2008 in articolele din Fiscalitatea.ro - pagina 17. Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa legea-nr-46 2008 a returnat 1093 rezultate. Termen de plata si de depunere 25 aprili În considerarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, Curtea a constatat că litigiul nu are natură fiscală, cât timp acesta nu priveşte taxe, impozite, contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale acestora, categorii enumerate la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

Legea 197/2020 care completeaza Legea 46/2008. Postat de GF Cluj | 17.09.2020 Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 56/2010 - privind accesibilizarea fondului forestier national, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 84/2007 - pentru completarea, modificarea si aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea.

Societăți comerciale amendate de polițiști și lemn

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa legea-nr-46 2008 a returnat 1093 rezultate Ce tratament fiscal aplicam in 2016 pentru asocierile in participatiune? Potrivit art 7 alin (1) pct 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, asocierea in participatiune este o asociere fara personalitate juridica care nu este o persoanaimpozabila distincta, in. Conform art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se aplica taxarea inversa pentru livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 ‒ Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare. - materiale lemnoase: lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, cheresteaua, flancurile. Cu acea ocazie, au aplicat o sancțiune contreavențională la Legea 171/2010 și au dispus confiscarea faptică a unei cantități de materiale lemnoase. 46/2008 - Codul Silvic), furt de arbori din fondul forestier (prev. de art. 109, alin. 1, lit. c, alin. 2, lit. d din Legea 46/2008 - Codul Silvic) și fals intelectual.

CODUL SILVIC 19/03/2008 - Portal Legislati

Codul silvic Legea 46 2008 actualizata - LegeAZ

Legea nr.359/2004 simplificare formalități înregistrare în registrul comerțului O.U.G. Nr.44/2008 privind P.F.A. Întreprinderile Individuale și Întreprinderile Familiale LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţ 2000), Codul silvic (legea nr. 46/2008), au rămas doar pe hârtie, la nivel declarativ, fără a fi aplicate la nivel operațional, astfel încât să producă efecte concrete. În perioada 2012 - 2016, urmare a unei ample campanii de comunicare - Salvați Pădurile Virgine!, care s-a bucurat de un sprijin masiv din parte Pentru prinderea acestora, poliţiştii au efectuat o pândă Luni, 26 iulie a.c., polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Florești i-au reţinut pentru 24 de ore pe doi bărbaţi cu vârstele de 45 şi, respectiv, 24 de ani, din Măgureni, pentru comiterea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național proprietate privată și.

Legea 46/2008 Legislatie gratuit

Art .19. Sa înfiinteze fondul de conservare si regenerare a p adurilor purtator de dobânda aflat la dispozitia si în contul prestatorului, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.46/2008, Art.20. Sa-si însuseasca si sa semneze devizele de executie întocmite de prestator, pentru lucrarile comandate, Art.21 Free UK Delivery on Eligible Orders. Get Your Sporting Gear Updated Now

Codul Silvic actualizat 2016

Codul Silvic din 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare Codul Silvic din 2008 din 2015.08.12 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 11 septembrie 2020 Intr ă în vigoare: 30 martie 2008 An Codul Silvic din 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare Dat ă act: 19-mar-2008 Emitent: Parlamentul TITLUL I:Dispozi ţii generale Art. Legea 46/2008, Aviz 691/25.07.2008 în administrare 8 8.30._ imobil Corectare torenţi Vidraru obiectiv II L=1,40 Km lucrări de corectare a torenţilor Ţara:România; Judeţ:Argeş 2012 1.137.587 Legea 46/2008, Aviz 140/2004 în administrar Codul Silvic. Legea Nr. 46/2008 din 18 martie 2008. Acest produs se afla in stocul furnizorului iar in cazul in care titlul a fost recent epuizat/delistat din stocul acestuia veti fi informat prin email si sms in maxim 5 zile lucratoare. Descriere - Codul Silvic Legea 46/2008 codul silvic Publicat în Legislatie. Etichetat cu. codul silvic; legea 46/2008; Hotararea 229/2009 privind reorganizarea Romsilva Publicat în Legislatie. Etichetat cu. hotararea 229/2009; reorganizarea romsilva; HG 1581 din 2005 infiintare APNDJ Publicat în Legislatie

Direcția Silvică Vrancea face publică lista cu volumele de

may 4th, 2018 - legislatie silvica legea nr 46 2008 codul silvic legea nr 289 2002 privind perdelele forestiere de protectie legea nr 84 2007 pentru aprobarea o u g nr 85 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate: a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase dar acesta se reziliază din culpa operatorului economic

art. 37 şi 39 din legea nr. 46/2008 - Codul silvic, Publicat în Monitorul oficial nr. 825 din 08/12/2008. Lege nr. 193 din 27/05/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, Publicat în Monitorul Oficial nr. 365 din 01/06/2009 Deschide / descarca fisiere. 1. Legea nr. 46/2008 Codul Silvic (ultima modificare adusa prin Legea 230/2018) Fisier. 2. Metodologia de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate (aprobat prin OM 1447/2017) Fisier. 3. Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica (aprobat prin HG.

SC Iulica Trans SRL5 dosare penale și 55 de amenzi pentru infracțiuni silvice

Art. 16 Codul silvic Legea 46 2008 actualizat

(1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările anterioare. Anexele nr. 1.1 şi nr. 1.2 fa. c parte integrantă din prezentele norme.PRIM-MINISTRU. LUDOVIC ORBAN. Anexa nr. 1.2. CLASIFICAȚIA. bunurilor din domeniul public al statului. CLASA: 8 Bunuri publice de sta • Legea nr.46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Secţiunea I. Actuala reglementare legala (art. 45 din Legea 46/2008 ­Codul Silvic). Scurt LEGEA NR. 379/2003 PRIVIND REGIMUL MORMINTELOR ŞI OPERELOR. (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Primăria Orașului Zlatna are obligația de a opera modificările intervenite în cartea funciară, ca urmare a schimbării destinației terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2, în baza prezentei hotărâri și a proceselor-verbale.

Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pecientulu

20 A se vedea, de exemplu, în cazul terenurilor cu vegetație forestieră, art. 45 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată în M. Of. nr. 611 din 12 august 2015, care arată că persoana fi zică sau juridică, de drept public ori privat, are un drept de preempțiune, precum și art. 1.746 C. civ 4.  DECIZIA nr. 360 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 22 iulie 202 alin. (6), (6^1), (6^2) şi (10) şi art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hot ărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi func ţionarea Ministerului Apelor şi P ădurilor, cu modific ările şi complet ăril Potrivit excepţiei de neconstituţionalitate publicate, luni, pe site-ul Avocatului Poporului, dispoziţiile articolelor 107 alineat 1 indice 1 şi 109 alineat 1 indice 1 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, astfel cum au fost inserate prin Legea nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic aduc. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost publicata in Monitorul oficial Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008

Măsura 2 granturi pentru capital de lucru – Wise BusinessModel Cerere Punere Sub Interdictie Judecatoreasca NoulPe uliţa satului s-a jucat Hora fofelzenilor | Stirile dePeste 200 de controale într-o săptămână la oamenii care

Legea 46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic; Legea fondului funciar nr. 18/19.02.1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare; Legea 33/27.05.1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică; Legea nr. 7/13.03.1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, republicată c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-u Art. 107 din Legea nr. 46/2008: (1): Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari, care au valoare economică , din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) C.pen. pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 05.06.2020 până la data de 04.07.2020 inclusiv. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen. Etichetă: Legea nr. 46/2008. Asociația Forestierilor din România - ASFOR este asociația patronală și profesională - reprezentativă la nivel național - a operatorilor economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului. Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest.