Home

Prevederile pacii din 102

Etichetă: conditiile pacii din 102 Cucerirea Daciei de către romani - schiţa lecţiei + prezentare PowerPoint (clasa a VIII-a) De Profu' de Istorie pe octombrie 18, 2020 • ( 2 comentarii LEGE 102 25/04/2006 - Portal Legislativ. LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. EMITENT LEGE 102 08/07/2014 - Portal Legislativ. LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. EMITENT Traian reia razboiul in primavara lui 102, pornind de pe pozitiile dobandite in 101, cu trupele partial refacute. Nici de asta data solia lui Decebal catre Pacorus al II-lea, regele partilor, caruia regele geto-dac ii trimite in dar pe Callidromus, un sclav capturat de Susagus in palatul lui M. Laberius Maximus, nu reuseste sa obtina inchegarea unei aliante daco-parte. intelegand ca daca nu va.

Vazand ca Decebal incalca prevederile pacii din 102 ii trimite un ultimatum pe care Decebal il respinge. Inainte de inceperea celui de al doilea razboi, bunii si roxolanii il tradeaza pe Decebal trecand de partea lui Traian. In fruntea a 200.000 de oameni impartiti in 6 armate vor intra in Dacia avand obiectiv principal capitala la Ordinul Ministerului Finanțelor 102 din 03 iulie 2017 obţinută din diferenţa (F2.1-F1) veniturile asupra cărora s-au aplicat prevederile convenției se exclud din calculul dat / В случае, если были применены ставки, предусмотренные в конвенциях об избежании. O.G. nr. 102/2013 pentru modificarea . şi. completarea Legii nr. 571/2003 privind . Codul fiscal . şi. reglementarea unor . având în vedere necesitatea compatibilizării legislaţiei naţionale cu prevederile directivelor 2008/9/CE şi 86/560/CEE, în vederea evitării declanşării procedurii de infringement pentru din Ordonanţa. Art. 102 Calculul pensiilor Pensii. Categorie: Legea pensiilor actualizată 2020. Legea 263/2010. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei. (2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a.

Du-102 - Fantastic prices on Du-10

Pacea Westfalică este un tratat de pace încheiat în anul 1648 prin care a fost pus capăt Războiului de Treizeci de Ani. În Pacea Westfalică au fost reafirmate prevederile Păcii Religioase de la Augsburg (1555), prin care religia catolică și cea protestantă (luterană) erau privite ca religii egal îndreptățite, și, totodată, aceste prevederi au fost extinse, cuprinzând și. 102/14.01.2014, iar în urma evaluării ofertelor i-a fost comunicat faptul că oferta sa a fost declarată inacceptabilă, deoarece se încadrează în situaţia prevăzută de art. 33 alin. 3 lit. b) din H.G. nr. 925/2006. Contestatorul subliniază că, aşa cum rezultă din procesul b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de recunoaştere

conditiile pacii din 102 - Materiale de Istori

Dispoziţiile art.121 din Legea 85/2006 se aplică în cazul lichidării averii debitoarei dizolvate şi supuse falimentului. În speţă, debitorul de află în reorganizare, astfel că sunt aplicabile prevederile art.102 alin.1 din Legea 85/2006 care arată expres că drepturile creditorilor şi creanţele sunt modificate astfel cum este. Poşta Română este operatorul naţional de servicii poştale şi servicii de curierat rapid (Prioripost), transfer de bani (mandat postal, E-mandat, mandat online), marketing direct (Infadres), drop mail (Postmesager) şi diverse soluţii business. Poşta Română este furnizor unic de serviciu universal pe întreg teritoriul ţării, la tarife accesibile tuturor [Art.4 al.(1), lit.n) introdusă prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247] o) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completaril 1 DECIZIA nr.802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.342 . și art.345 alin.(1) din Codul de procedură penală. Valer Dorneanu - preşedinte Marian Enache - judecător Petre Lăzăroiu - judecător. Mircea Ştefan Mine

cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 9.562 din 12 septembrie 2008, având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţi prevederile Constituției, precum şi Legea nr.47/1992, reține următoarele: 9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispozițiilor art.146 lit.d) din Constituție, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate. 10.

LEGE 102 25/04/2006 - Portal Legislati

  1. Specială 130 din 49 CFR 172.102, care include prevenirea evoluției periculoase a căldurii provenite din scurtcircuit sau deteriorare. Sub prevederile IATA, Dispoziția Specială A123 trebuie urmată, care include protecția la scurtcircuit a bornelor expuse și protecția împotriva activării accidentale a bateriei. Alte bateri
  2. din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completăril
  3. Modalitatea de trecere în cont a sumei TVA este reglementată de prevederile art. 102 (3) din Codul fiscal. Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA, se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile

Programul este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte: Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995; Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice; Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile și responsabilităţile pacientului Modificari recente in legislatia pensiilor. Valuarea puctului de pensie in anul 2011 este de 732,80 lei. (art 102 alin 1 din legea 263/2010) Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2022 lei (art 15 din legea 278/2010) Suma maxima lunara luata in calculul punctajului.

Vă aducem la cunoștință că potrivit HOTĂRÂRII NR. 102 din 10.06.2021 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 25.06.2021, privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ, începând cu data de 25.06.2021, orașul Ștefănești și satele arondate acestui oraș, precum și comuna. ART. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii. (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. (2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi.

Hotărârea nr. 77/28.04.2021 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și. PARCARE DIN LUNA IULIE 2021 Având în vedere prevederile Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 17/28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația 102. Str. Rotundă. conformitate cu prevederile Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. 1. Amendamentele VG nr.7 și nr.8 din 22 februarie 2017 nu se susțin. Conform Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, în condițiile autonomiei financiare

M.Of.Nr.102 din 29 ianuarie 2021 ORDIN Nr.3203 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022 Avand in vedere: - prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit sub prevederile bugetare definitive, reprezintă 66,4 % din veniturile totale realizate şi sunt constituite din : • Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori în sumă de 21.125,8 milioane lei (94,2%), cu 1.294,4 milioane lei sub prevederile bugetare definitive

Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 100, nr.101 şi respectiv nr. 102 din 24 iunie 2016 privind alegerea Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Maramureş; În conformitate cu prevederile art. 50 şi 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Maramureş în conformitate cu prevederile art. 2738 din Legea nr. 360/2002 şi art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, care se înregistrează audio şi/sau video şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, str. Lt.Col.Marinescu Constantin nr. 15A,sector 5, București, în data d ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA EX-ANTE Nr. 281717/28.05.2021 La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare In baza art 104 alin 1 litera C din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2016. corespunzator anuntului de intentie Nr - prevederile referitoare la transpunerea anexelor I şi II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005; - prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 29 ianuarie 2021 Data intrării în vigoare 29-01-2021 Prezenta formă este valabilă începând cu data de 29-01-2021 până la data de 01-02-2021 Având în vedere: - prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr.

LEGE 102 08/07/2014 - Portal Legislati

176, 199, 200, 277 şi 304 din aceeași Lege a Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu toate prevederile legale aplicabile, aflate în vigoare la data întocmirii: • Ordinul MEN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anex Șefi de spitale, din Ministerul Sănătății și de la DSP, găsiți în incompatibilitate de ANI. De Magda Dragu. 7 iulie 2021. Foto: Bistriteanul. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul mai. Ba mai mult, cetãtenii din zonã s-au opus vehement construirii blocurilor ANL pe spatiul verde. Astfel, se va casa studiul geo construire bloc ANL si SF construire blocuri ANL cu mentiunea cã se aplicã prevederile HCL 356/19.12.2016 care aprobã renuntarea la implementarea proiectelor de construire a locuintelor pentru tineri.

Secretarul Irina Jitaru a încălcat prevederile Codului Administrativ în ședința de Consiliu Local ce a avut loc astăzi. Aceasta ar fi trebuit, conform Codului Administrativ, să depună în scris și să expună în fața consilierilor locali opinia sa motivată cu privire la nelegalitatea HCL 102 / 2021 privind contractarea de către Primărie a unor servicii de publicitate, care se. DECIZIE nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobare a Procedurii de efectuare a investigaţiilor În baza art. 55, art. 57 alin. (1) lit. h), art. 58, art. 60-62, art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţi Text extras din: Lege nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Parlamentul României Fisa act Promulgat prin Decret nr. 946/2001< prevederile H.G. nr.348 din 25.03.2021pentru completarea anexei nr.3 la I-I.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stärii de alertä pe teritoriul României; - prevederile Hotärârii CNSU nr.20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor mäsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 $ aprobare

Poze Navi Rawat - Actor - Poza 9 din 102 - CineMagia

Luând în considerare prevederile art. 7.3.4. din Procedura privind modificarea listei profilurilor de livrare a energiei electrice pe baza tranzacțiilor încheiate pe PCCB-LE-flex, respectiv PCCB-NC, profilurile zilnice de livrare Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET), Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET), Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) și Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00. Inspectoratul de Stat al Muncii întrepinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, având ca bază legală Codul muncii, Codul administrativ, Codul contravențional, Legile nr.140/2001, nr.158/2008, nr.186/2008, nr.131. TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA-pentru anul universitar 2021-2022 CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE Art. 1.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Pe lângã fondurile de care dispunem, vã dati seamã cã noi le alocãm tinând seama de prevederile Ordonantei 18, care spune cã aici cota de participare din bugetul local este de 30 % si 50 % din partea Guvernului. Deci, trebuie sã vedem si dacã aceastã ordonantã rãmâne în vigoare în anul 2013, a mai spus Dorina Nitã - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionare

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat României, Partea I, nr. 233 din 05.04.2017 și OMEC nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare d învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi apartamentului 48 din blocul 102, scara D, parter, identificat conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice

Referat: Campania din anul 102 a lui Traian impotriva

DIN EN 60335-2-31 VDE 0700-31:2015-06 - Standards - VDE

razboaiele daco romane - lectii de istori

Poze Alex Pettyfer - Actor - Poza 23 din 102 - CineMagia

Hoteluri cu reduceri lângă Stația de metrou Pãcii în zona din Bucureşti. REZERVAŢI ACUM! şi ECONOMISIŢI PÂNĂ LA 75%. Confirmare instantanee! Bucureşti este cunoscut pentru locaţii interesante cum ar fi Staţia Metrou Păcii. Cu cele mai mici tarife hoteliere posibile, Agoda.com oferă multe posibilităţi de cazare la mică distanţă de Staţii de tren, metrou şi autobuz Garsoniera zona Pacii - garsoniera de vanzare in Bucureşti, din judetul Bucureşti Ilfov, in zona Păcii, 35 mp, etaj 6/10, decomandat, confort lu

Art. 102 Calculul pensiilor Pensii Legea pensiilor ..

prevederile art.102 al Codului fiscal, este destinată deducerii, precum şi ajustarea sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin.(4) din Codul fiscal cu privire la aplicarea proratei definitive, 3.20. În boxa 17 Suma TVA spre deducere din perioada precedentă se indic Ordonanţă de Urgenţă nr.102 din 14 noiembrie 2013: Emitent: Guvern Aprobata cu modificari prin: L. nr.11/2015: Procesul legislativ la: - Camera Deputatilor: P.L. nr. 16/2014: Cu functie: de modificare În vigoare: Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014. Publicare: M.Of. nr. 703/15 noi.

100, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 130, 300, 710 - Ana

Pilonul european al drepturilor sociale - COM(2021)102 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2 anexate TU În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin (2), lit Prin excepţie de la prevederile art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH poate fi scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare în România, dacă îndeplineşte, cumulativ.

art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 65 din acelaşi regulament, dar numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari. (8) Cheltuielile efectuate în cadrul unui proiect major po In temeiul prevederilor art. 98-101, respectiv prevederilor art. 102 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învä!ämäntul preuniversitar in anul §colar 2021/2022, coroborate cu prevederile pct. 1.19, respectiv prevederile pct. 1.20 din Calendaru din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice nr. 6.102/15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările ş Aceste date au iesit la iveala dupa ce 4 soldati americani din 9 au fost contaminati. Inca o data SUA au comis genocid în numele pacii si libertatii, iar contaminand proprii soldati si întreaga popoulatie a Irakului si Afganistanului, America incalca prevederile Conventiei de la Geneva pentru a cata oara? PROPAGANDA. 1 Prevederile p.3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 specifică categoriile de subiecţi, pentru care este stabilită obligaţia de emitere exclusiv a facturilor fiscale electronice cu utilizarea SIA e-Factura. [Pct.7 1 introdus prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352] 8

Cele 14 puncte ale președintelui Wilson - Wikipedi

În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) şi în baza Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28 ianuarie 2010, Guvernul HOTĂRĂŞTE Prevederile rezlutiilor CS ONU nr.152/2003, 1523/2004, si 1267(1999) Va informam cu privire la nota verbala transmisa de Comitetul de Sanctiuni al Consiliului de Securitate ONU, privind Republica Liberia, prin care este eliminata oi persoana din lista cuprinzand persoanel Nr. 102 din 02.12-2020 prevederile art.3 din Anexa 3 la Hotararea de Guvern nr.967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stärii de alertä pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum si stabilirea mäsurilor care s

Poze Sofia Milos - Actor - Poza 21 din 102 - CineMagiaPoze Sofia Milos - Actor - Poza 18 din 102 - CineMagia

LEGE nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de ..

DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. - suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 18 (termenul se împlineşte la 9 iunie 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie LEGE Nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 *** Republicadă Legea fondului funciar Text actualizat în baza actelcr ncrmative mcdificatcare, publicate în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, până la 25 iulie 2017. Act de bază: Legea nr. 18/1991, republicată în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 199

Poze Rosa Blasi - Actor - Poza 9 din 102 - CineMagia

ORDIN nr. 69 din 15.04.2020 pentru aprobarea Procedurii a ..

Având în vedere prevederile art.14, alin (4) art. 19, alin (2) a art. 26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art.87 alin (2), art.88, art.173 alin.(1) lit. b, coroborate c Sindicaliștii din sănătate consideră ca fiind abuzivă obligarea cadrelor medicale nevaccinate dar care au avut COVID-19 să se testeze periodic

În Monitorul Oficial nr. 168 din 8 martie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 30 ianuarie 2017 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014, privind pronunţarea unei. La fel ca si in anii precedenti, pentru a se alinia la prevederile OMFP 58/14.01.2021 - text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii - LINK AICI - prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document obligatoriu la dosarul de bilant si [ Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. - Călători - S.A. a programat reducerea plătilor restante în anul 2021 față de nivelul realizat la 31.12.2020, având în vedere prevederile art.48, alin.(10) din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 XIV din 5 februarie 2007: această Decizie a fost fundamentată (1) pe prevederile Codului de procedură fiscală versiunea 1 ianuarie 2007, adică pe forma actualizată la 1 ianuarie 2007, lucru precizat în pg. 3 din această Decizie, şi (2) pe prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală Art. 2 Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la unitatea de învățământ menționată la articolul 1 se va desfășura în sistem online. Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 17.02.2021 ora 18.00. Art. 4 Inspectoratul Școlar Județean Galați va aduce la cunoștință prezenta hotărâre instituției de învățământ prevăzută la articolul 1