Home

Ministerul public organizare

Prin Legea de organizare judiciară din 9 iulie 1865, Ministerul Public a fost organizat după principiile stabilite în Franța, țara de origine a instituției. Conform acestei legi, procurorii erau organizați în parchete pe lângă instanțele judecătorești, cu misiunea de a reprezenta societatea, de a supraveghea respectarea legilor în. Ministerul Justitiei > Organizare. Regulament de organizare și funcționare. Organigrama. Lista instituțiilor subordonate Ministerului Justiției. Public information request. For any request for public information under Law 544/2001, please contact us at: legea544din2001@just.ro REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei - actualizat la data de 21 august 2018. Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea. Ministerul Public are, in toate sistemele de drept, atit functii in cadrul sistemului judiciar, cit si in afara acestuia. Deopotriva, majoritatea legislatilor confera largi atributii procurorului in materie penala. Incontestabil, participarea procurorului in procesul penal constituie regula, iar in materie civila exceptia Legislație Conducere Organizare Regulament de organizare și funcționare Organigram PNDL Programe de construcții de locuințe Programul național de construcții de interes public sau social Programe de reabilitare termica Proiect Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 102.409.533,29.

[pdf] Regulamentul de organizare și funcționare - 2021 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.075/05.07.2021) Alte acte normative care guvernează activitatea Ministerului Educației: Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici; Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente funcţiei publice de execuție vacantă de consil... Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două posturi aferente funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Dezvoltare Durabilă - Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare. Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de ex... Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Legislație - Direcţia Juridică Denumire document Data Rezultat. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE. Nr. 596 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară iau decizii în interes public și nu acționează în scopul obținerii de avantaje financiare sau. Prezentare. Direcţia Informare şi Relaţii Publice este unitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne, fiind specializată în conceperea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor de informare şi relaţii publice, transparenţa decizională, realizarea publicaţiilor, realizarea filmelor şi materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, asistenţa.

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Legislație - Direcţia Juridică. Regulament de organizare și funcționare. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. EMITENT: Guvernul. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 9 mai 2007. Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL.

Interes public. Cereri conform Legii 544/2001 privind accesul la datele de interes public Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională (MCSI) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de. Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Legislație - Direcţia Juridică.

Ministerul Public - Wikipedi

  1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Ordin 1057 / 06.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Ordin 204 / 08.02.2021 privind modificarea și completarea Anexei la.
  2. Organizare 1.Regulament de organizare și funcționare a instituției Prefectului - județul Sibiu 2.Organigrama Instituției Prefectului - Județul Sibi
  3. ată a unor posturi de execuție.
  4. Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0
  5. isterului.
  6. ală de 1 leu și sunt în forma dematerializată

Ministerul Justiției (numit, în perioada 22 decembrie 2008 - 23 decembrie 2009, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești) este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept. 76 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore 10/07/2021. Republica Moldova va recepționa, pe data de 12 iulie, un lot de 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson prin platforma COVAX 09/07/2021. 71 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore 09/07/2021. Mai multe comunicate documentele necesare pentru Înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcŢiei publice vacantĂ de execuŢie de consilier, grad profesional superior, direcȚia juridicĂ Şi relaŢia cu parlamentul biroul relaŢia cu parlamentul 16.07.201..

Organizare - Ministerul Justitie

Vizualizati toate paginile din cadrul Organizare, ordonate dupa data publicarii: 30 Jul 2021 Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacantă de co.. Ministerul Public. Sectiunea 1. Istoricul si natura institutiei. Din punct de vedere istoric institutia procurorului a fost introdusa in dreptul romanesc inca din vremea Regulamentului organic din 1832 in Tara Romaneasca. Intr-o forma moderna, apropiata de scopurile actuale, Ministerul Public a fost reglementat in Codul de procedura civila adoptat in anul 1865, care prevedea formele de. ORDIN nr. 2.193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale. EMITENT. MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 8 aprilie 2004. În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi. Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse.

Regulament de organizare și funcționare - Ministerul Justitie

Regulamentul de organizare și funcționare. REGULAMENT DE ORGNIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI TELEORMAN este disponibil aici. CODUL ETIC al angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman este disponibil aici Organizare Organizare FSSU Regulament de funcționare, Regulament intern, Organigramă Regulamentul din 30.11.2011 de organizare si functionare a FSSU Descarca PDF Regulament Intern Federatia Sportului Scolar si Universitar Descarca PD Organizare. Statul Major al Apărării. Meniu. Despre instituție . Legislație; Misiuni internaționale; Interes public . Declaratii de avere si interes; Rezerviști voluntari; Carieră (Anunțuri) Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Finanțelor Publice

MINISTERUL PUBLIC - rasfoiesc

Ministerul Public istorie și perspective. Universul Juridic, 2017. Augustin Lazar. Mircea Duțu. Ovidiu Predescu. Simona Frolu. Augustin Lazar. Mircea Duțu. Ovidiu Predescu. Simona Frolu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 4 Full PDFs related to this paper Ministerul Finanțelor Publice a fost redenumit în Ministerul Finanțelor din ianuarie 2021. La data de 22 decembrie 2008, Ministerul Finanțelor Publice a fost reînființat, odată cu constituirea Guvernului Boc. Organizare. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrație

Organizare; Regulament de organizare și funcționare; Organigrama; Carieră; Programe și strategii; Rapoarte și studii; Informații publice. Solicitare informații. Legislație; Buletinul informativ. (Legea 544/2001) Buget din toate sursele de venituri; Bilanțuri contabile; Achiziții publice; Declarații de avere și interese; Formulare. Modifică date / text. Ministerul Sănătății reprezintă autoritatea de stat în domeniul sănătății publice. Ministrul actual al sănătății este doamna Ioana Mihăilă. Cuprins. 1 Lista miniștrilor sănătății (după 1989) 1.1 Tabelul miniștrilor sănătății. 2 Organizare. 3 Note Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint M.O. 863/2018 Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant M.Of.Nr.863 din 11 octombrie 2018 Sursa Act:Monitorul Oficial OBLIGATII ANAF ORDIN Nr. 5.21 Adresa: MD-2005 mun. Chisinau, str. Albișoara 38. Tel: 022 820770. Email: am@mediu.gov.m Organizare; Organigrama; Diagrama de relatii; Sfera de activitate; Principalele atributii; Tipuri de misiuni; Informații de interes public . Solicitare informații; Buget; Bilanț contabil; Achiziții publice; Raport anual de activitate; Regulamentul de Organizare și Funcționare; Declarații de avere; Anunturi; Contac

ORDIN nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 637 din 19 iunie 201 ℹ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM # POCA), lansează astăzi, 2 iulie 2021, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului specific 2.3.Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului contabilității publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 3 iulie 2017 Având în vedere dispozițiile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentr Regulament de organizare și funcționare. Regulamentul de organizare și funcționare. Regulamentul intern. Codul de conduita al functionarilor publici cu statut special (politisti) Codul de etica

Legislație organizare și funcționare Ministerul Educație

Stimați Colegi, Publicăm ultimele demersuri efectuate de Domnul Avocat dr. petruț CIOBANU, Vicepreședinte UNBR, pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției și Ministerul Public, conform art. 84, alin. 1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată Organizare. Regulamentul de organizare și funcționare. Regulamentul Intern. Organigrama. Codul de etică şi deontologie. Declarație de aderare Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Carieră Acasă; Instituție. Conducerea ISJ Alba; Declarații de avere și interese; Viziune, Misiune, Valori; Documente manageriale; Rapoarte și studii; Legislați

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României, înființat pe data de 4 ianuarie 2017 prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (România) și prin preluarea activității. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Avizarea proiectelor (for public) Ordin 770/2021, cu privire la termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare pentru anul de studii 2021-2022

Organizare Ministerul Mediulu

Informații de interes public. contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a. Ministerul Afacerilor Interne - Ce trebuie să știți despre CORONAVIRUS; Ministerul Afacerilor Externe - Informaţii actualizate COVID-19; Platforma online COVID-19 Știri Oficiale (stirioficiale.ro) Platforma naţională de pregătire pentru situaţii de urgenţă (fiipregatit.ro) Centrul Național de Supraveghere şi Control al Bolilor. Compartiment Apostila. Serviciul programe și monitorizare servicii deconcentrate - atribuții. Compartimentul Relații cu publicul, Registratură, Secretariat și comunicare. Compartimentul Afaceri Europene. Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate și Utilități Publice. Manager Public - atribuții

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice MINISTERUL FINAN łELOR PUBLICE AGEN łIA NA łIONAL Ă DE ADMINISTRARE FISCAL Ă Anexa la Ordinul Pre şedintelui A.N.A.F. nr. 2 f REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNC łIONARE AL DIREC łIILOR GENERALE REGIONALE ALE FINAN łELOR PUBLICE - aparat propriu şi unit ăŃi subordonate Astăzi, 10 septembrie, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă, şi locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, generalul de flotilă aeriană Valerică Vrăjescu au participat la sediul Centrului de Sporturi Montane Bucegi, din Predeal, la ceremonia de sosire din Teatrul de Operaţii din Afganistan a militarilor Batalionului 21 de. 47. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 48 Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri.

ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și

Monitorul Oficial nr. 0691 din 2021. Actul nr. 3880 din 04 Iunie 2021. Emitent: Ministerul Educației. Ordin pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Legislație. Adresa si programul de lucru. Eliberarea pasaportului. Programare online. Alte informații utile MINISTERUL AFACERILO INTERNR E INSTITUŢIA PREFECTULU - JUDEŢUI SUCEAVL A Regulament de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului-judeţu l Suceava precum şi a celorlalt acte e normativ dee către autorităţile administraţie publici locale şei serviciile public deconcentratee

2 Aprobat la edin a Consiliului de Exper i al Ministerului Snt ii al Republicii Moldova, proces verbal nr.2 din 19 mai 2017 Aprobat prin Ordinul Ministerului Snt ii nr.424 din 02.06.2017 Cu privire la aprobarea Standardului de organizare, fun Prezentare instanţă. Curtea de Apel Ploieşti a fost înfiinţată prin Legea nr. 92 / 1992 pentru organizarea judecătorească şi funcţionează efectiv incepând cu data de 1 iulie 1993. In perioada 1 iulie 1993 - 1 mai 1996, Curtea de Apel Ploieşti şi-a desfăşurat activitatea în incinta Tribunalului Prahova, iar începând cu data. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat astăzi, 20 martie, Recomandările-cadru de organizare a activităților didactice în sistem online în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului educațional în sălile de studii. În context, recomandăm ca organizarea.. la numerele de fax: 021/222.52.92; 021/222.32.94; 021/222.86.42; 021/222.86.37. Obligatoriu, va rugam sa inserati in comenzi datele dvs. de contact (telefon, e-mail) astfel incat un salariat al companiei sa va contacteze in cel mai scurt timp. Restituire contravaloare documente de calatorie, pe e-mail la adresa rest-pass @cnin.ro. Detalii aici

Compensare - MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI

Publicat : 22-11-2019 în Monitorul Oficial Nr. 346-351 art. 856. În temeiul art. 5 lit. b) și c) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, în conformitate cu pct. 22 din Hotărîrea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Legislație. Adresa si programul de lucru. Eliberarea pasaportului. Programare online. Alte informații utile. ATENȚIE! TAXA PENTRU ELIBERAREA PAȘAPORTULUI SE ACHITĂ DOAR LA: CEC BANK

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor public - 01.02.201 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin Tribunalul judecă procese privind raporturile juridice civile, comerciale, de muncă, de familie, administrative, penale, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de art. 2 din Codul de procedură civilă, de art. 27 din Codul de procedură penală, precum şi de legi special Organizare. Preşedinte instanţă: Dana-Cristina Gîrbovan. Vicepreşedinte: Maria Boer. Vicepreşedinte: Liviu Ungur. Colegiul de conducere format din: Dana-Cristina Gîrbovan - preşedintele colegiului de conducere. Axente-Irinel Andrei - judecător. Sergiu-Cătălin Boboş - judecător. Anca-Mihaela Ion - judecător MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE • Posturile vor fi înființate distinct față de numărul de posturi aprobat pentru ANCPI. • Posturile vor fi ocupate, prin concurs sau examen și/sau detașare din mediul public/privat, în condițiile legii

Direcţia Informare şi Relaţii Publice - MINISTERUL

Regulament de organizare și funcționare - MINISTERUL CULTURII. Meniu. Încarc... Sari la conținut. MINISTERUL CULTURII Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman. Tel: 0247 313 799. RSS DDI. Acasă. Domenii de activitate. Responsabilitățile și competențele Direcției domenii și infrastructuri: - administrării proprietății imobiliare publice și private a Ministerul Apărării Naționale; - elaborării politicii ministerului privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menținerea sau, după caz. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Legislație. Adresa si programul de lucru. Eliberarea pasaportului. Programare online. Vizualizare BONURI ORDINE // camera live

Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea unui post

Poliția Română face parte din Ministerul Afacerlor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii DPAPRI Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale. Toggle navigation. Acasa; Despre DPAPRI . Legislatie; Conducere; Secretar de sta The financial transparency system is a database of names of beneficiaries who have received funding from the EU budget. Citizens can access details of funding paid by the European Commission directly (since 2007), and beneficiaries of the European Development Fund (since 2010)

Regulament de organizare și funcționare - MINISTERUL

3.Planning and management of public debt system, central debt borrowing and principal and interest repayment. 4.Approval and discussion of the financial planning for the government's major economic development and social welfare projects, and the management and supervision of the issuance and utilization of social welfare lottery Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 1 3 din 28.05.2020 pentru aprobarea I.M.-3/72, metodologia înscrierii candidaților, organizării și desfășurării admiterii în colegiile naționale militare, în anul școlar 2020-2021. Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 14 din 18.06.2020 privind metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în.

Ministerul Educatiei si Cercetarii si Speakings lanseazaDirecția Generală de Pașapoarte | SERVICIUL PUBLICHG 144/2010 privind organizarea si functionarea