Home

Studii clasice cimec

STUDII CLASICE - cimec

STUDII STUDII CLASICE POPULARĂ ROMÎNĂ CLASICE SUMAR COMUNICĂRI ŞI STUDII 1963 AL. www.cimec.ro. Pag. H. BENGTSON, Einfiihrung in die Alte Geschichte (D. M. Pippidi). 11 ·SOCIETATEA DE STUDII CLASICE DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ STUDII CLASICE SUMAR Bibliografia lucrărilor academicianului Alexandru Graur COMUNICĂRI ŞI STUDII A . .JURET, Variations des consonnes et des voyelles en indo-europeen; leur

SOCIETATEA DE STUDII CLASICE DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ STUDII CLASICE SUMAR Guvlnl tnainte. . . . . . COMUNICĂRI ŞI STUDII 1959 7 EM. CONDURACHI, In jurul reformei monetare a lui Polycrate din Samos 9 www.cimec.ro. OBII(ECTBO KJIACCIUWB B P~7MbIHCKOfl HAPO,n:HOtl PECTIYBJil1KE --TPY j(bl IIO ABTMCJHOM KY AbTYPE 195 www.cimec. ro SOCIETATEA DE STUDII CLASICE DIN ROMÂNIA. STUDII CLASICE XLV 2009. EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE Bucureşti, 2009. www.cimec.ro COMITETUL DE REDACŢIE. Redactor responsabil!EUGEN CIZEKj Univ. din Bucureşti, membru corespondent străin al Academiei din Lyon şi al Academiei din Barcelona. Redactor responsabil adjunct de Studii Clasice, Pinacoteca Virgil Cioflec, Inventar nr. 75 47. MA. pictură Munkâcsy Copii ulei/pânză; nedatat Semnat dr. jos. cu 77 de Mihâly plângând 92,8 X 65,8 negru: şevalet . Munkâcsy M. 48. MA. pictură Mark6 Kâroly, Peisaj din ulei/pânză; nedatat Nesemnat 78 de senior Italia 107 X 169,8 şevalet cm 49. MA

45 Revista Studii Clasice XLV 2009 - Scrib

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale conține o colecție de periodice și cărți românești din domeniul științelor umaniste și sociale, editate de instituții publice de cultură. Platforma permite căutări avansate și oferă posibilitatea de a descărca conținutul publicațiilor în format pdf. ProEuropeana este un proiect al Institutului Național al Patrimoniului Din 1929 colecţia de antichităţi a fost preluată de către Institutul de Studii Clasice. Muzeul se va deschide pentru public în anul 1937, în actuala incintă, prezentând vizitatorilor colecţii de antichităţi, ceramică medievală şi modernă, un lapidariu medieval, o pinacotecă şi o colecţie etnografică Colecţia bibliografică creată de arheologii Eugen şi Maria Comşa conţine în special publicaţiile în reviste periodice, redactate în diferite limbi (română, franceză, germană, engleză). Digitizarea acesteia, întreprinsă de Direcţia de Cercetare, Evidenţă a Patrimoniului Mobil, Imaterial şi Digital (CIMEC) din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului apare ca un demers.

CRONICA SOCIETĂŢII DE STUDII CLASICE DIN ROMÂNIA 2007-2008 În anul universitar 2007-2008, Societatea de Studii Clasice din România a ţinut şapte şedinţe de comunicări (din octombrie până în aprilie), la care s-a adăugat Adunarea Generală anuală desfăşurată în cursul lunii mai 2008. Dacă în anii anteriori Societatea se transformase într-o tribună de la care îşi. Volumul de faţă este rezultatul cercetărilor unui grup de specialişti sprijiniţi în demersul lor de Consiliul Naţional pentru Cercetare în Învăţământul Superior care a acordat finanţare grantului Căluşul – emblemă identitară şi factor de cunoaştere şi armonizare cu alte culturi europene derulat între 2006 şi 2008 în judeţul Olt şi în trei localităţi din.

www.cimec.ro SOCIETATEA DE STUDII CLASICE DIN ROMÂNIA STUDII CLASICE XLV 2009 EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE Bucureşti, 2009 www.cimec.ro COMITETUL DE REDACŢIE Redactor responsabil !EUGEN CIZEKj Univ. din Bucureşti, membru corespondent străin al Academiei din Lyon şi al Academiei din Barcelona Redactor responsabil adjunct, redactor responsabil de volum ALEXANDRU BARNEA Univ. din Bucureşti. Tumuli preistorici din Transilvania. Cercetari arheologice- Tiut Cristina, in Arheologie si Studii Clasice vol.1, 201 Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara (CSIATim)a fost infiintat in 2000 si a fost acreditat de CNCSIS in 2001 ca centru de excelenta de tip C. Functioneaza independent de Facultatea de Litere, Istorie si Teologie subordonandu-se direct rectoratului Universitatii de Vest Timisoar Secretar şi preşedinte (2002-2005) al Asociaţiei de Studii Clasice, filiala Constanţa (din 1982). Preşedinte al Institutului Român de Tracologie - filiala Dunărea de Jos (din 2000). Membru al Comisiei internaţionale pentru promovarea studiilor indo- europene şi trace Redau din revista Pontica, 40, un articol aniversar publicat de dr.Livia Buzoianu cu ocazia împlinirii de către Mihai Irimia a vârstei de 65 de ani.Imi cer scuze pentru diferenţele de preluare care au făcut să dispară o serie de diacritice. Sper ca domnul profesor Mihai Irimia de la care am învăţat istorie veche şi arheologie să nu se supere

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale - O colecție

 1. Institutii de cercetare . Romania: Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, vparvan@rol.ro Institutul de Arheologie Iasi, iionita@mail.dntis.ro Institutul de Arheologie si Istoria Artei Cluj, fax: 0264/19447
 2. Publicatii . Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara continua traditia publicarii articolelor si studiilor de specialitate in cadrul seriei Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis (cu aparitie la 2 ani in functie de tematica pusa in discutie):. a. Seria Archaeologia:. I. Etudes sur la ceramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Moesie Inferieure.
 3. Statutul de functionare al Centrului de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara. Cap. IV. Organele de conducere. 1. Centrul de Excelenta este condus de un cadru didactic cu titlul de profesor, avand calitatea de director. Directorul este numit pe 4 ani, conform reglementarilor de catre CNCSIS, pe baza documentatiei inaintate de institutia de.
 4. Anuarul Institutului de Studii Clasice Cluj, 5/1944-1948, pg. 61-139. Am inclus această lucrare la perioada interbelică ţinând cont de data redactării sale efective, dar şi de faptul că primii ani de după cea de-a doua conflagraţie mondială au reprezentat, în România, o încercare de continuare a conduitei interbelice
 5. Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Studii sud-Est Europene, Academia Română, 2000-2011 . Universitatea Bucureşti, Facultatea de Arte, Lector ceramică şi iconografie greacă, 2001-2003 . Universitatea Galaţi, Lector limbi clasice, 2010-201
 6. The Rural Landscape of the Frontier of Dacia Porolissensis. A Case Study: the Northern Sector - territorium Arcoba(da)rense - The Valley of River Someșul Mare in Ziridava, 31/201

cIMeC - Muzee şi Colecţii din Români

 1. CIMEC; Muzeul Banatului Timisoara; Muzeul Transilvaniei Cluj-Napoca; Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva; Muzeul National al Unirii Alba Iulia; Muzeul Regimentului de Granita Caransebes; Muzeul de Istorie Nationala Constanta; Institutul de Studii Clasice, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoc
 2. Suport tehnic . Centrul de Comunicatii si Informatizare: Centrul de Studii de Istorie si Arheologie beneficiaza de serviciile IT de specialitate ale Centrului de Comunicatii si Informatizare din cadrul Universitatii de Vest Timisoara, director: Mat. Ec. Marinel Iordan miordan@rectorat.uvt.ro. Support on-line/Service IT: www.cci.uvt.r
 3. 2006, CIMEC, 2006, Bucureşti, p. 311‐316 (în colaborare). - Noi descoeriri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării, - Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (septembrie. 1981 - decembrie 1982), StCl 22 (1984), p. 169‐170
 4. STUDII: Absolventă a FACULTĂŢII DE COMPOZIŢIE, clasa prof. Alfred Mendelsohn (1966). A studiat cu: Mihail Jora (compoziţie), Marţian Negrea şi Ion Dumitrescu (armonie), N. Buicliu (contrapunct), Aurel Stroe (orchestraţie) ş.a. Cursuri de specializare în Austria, Germania, S.U.A. şi Canada. Documentare în 25 de ţări
 5. Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj- Napoca, 1999, 123-132 = Revista Bistriţei 12-13, 1999, 123-132 Observaţii asupra ceştii dacice din perioada romană şi post-romană, în vol. Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2000, 67-85 = Revista Bistriţei 14, 2000, 67-85 (în colaborare with Felix Marcu) About the.
 6. are de cercetare (peste 5.540 !) (cu posibilități de sortare și parcurgere a listei lor cronologic sau alfabetic sau de căutare pe un termen dorit

Repertoriul Arheologic National (RAN) Bibliography: 1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2262-2263, 184-187 [ordin MC Sub egida consorțiul universitar european CIVIS - alcătuit din opt universități de prestigiu din Atena, Bruxelles, București, Madrid, Marsillia, Roma, Stockholm și Tübingen - a fost organizată anul acesta, la Universitatea Sapienza din Roma, Școala de vară în Studii Clasice (Summer School in Classics), în perioada 1-14 iulie - Raportul Filialei Constanţa a Societăţii de Studii Clasice (noiembrie 1980 - mai 1981), StCl 21 (1983), p. 192-193. - Raportul Filialei Constanţa a Societăţii de Studii Clasice (septembrie 1981 - decembrie 1982), StCl 22 (1984), p. 169-170 Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, apariţia în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice a unei Direcţii Generale de Studii şi Construcţii, marca faptul că, în sfârşit, statul român suveran putea să se dezvolte, fără sprijinul capitalurilor speculative şi a concesionarilor veroşi, bazându-se pe un corp ingineresc de elită.

CIMEC . Institutul de Memorie Culturală, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti . CISAE . Studii Clasice, Bucureşti . SCA . Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti . SCIV(A) Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti . SCN Căluşul - emblemă identitară Narcisa Ştiucă Puţine sunt, fără doar şi poate, faptele de cultură populară românească aspirante la calitatea de simbol naţional şi care să fi stârnit, deopotrivă, interesul cercetătorilor şi pe cel al animatorilor culturali devenind de timpuriu un bun cultural de export aşa cum s-a întâmplat cu obiceiul Căluşul. Este lesne. Analiza amănunţită a întregii informaţii va face obiectul unor rapoarte, comunicări, studii şi expoziţii. Fiecare membru al colectivului de cercetare va putea, de comun acord ce ceilalţi colegi, să valorifice ştiinţific, sub forma unor articole sau studii punctuale, informaţiile arheologice apărute, scopul fiind diseminarea cât.

Maria Comşa - CIME

 1. I. STUDII ^I MATERIAL~ DE ISTORIE CONSIDERAbII PRIVITOARE LA PECEbILE ORA^ULUI BUCURE^TI IN SECOLELE AL XVI-LEA ^I AL XVII-I.EA de P. I. CERNOVODEANU _i N. V ATAMANU Inc din perioada cînd modesta a_ezare, care se va transforma ulte­ rior în ora_ul Bucure_ti datorit dezvoltrii producciei me_te_ugre_ti locale 1, constituia o mic aglomerare de populacie steasc, ea a tre
 2. Ioana Costa, Președinta Societății de Studii Clasice din România și a Anastasiei Staicu, Directoare a Editurii Seneca. Pentru mai multe detalii: https://bit.ly/2HcZtqj Muzeul Național de Istorie a României, în colaborare cu Editura Seneca și Societatea de Studii Clasice din România, anunță deschiderea expoziției Epictet
 3. Obiective . Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara (CSIATim) isi propune intensificarea unei cercetari fundamentale in aceste ramuri stiintifice, pentru zona de sud-vest a Romaniei in context national si european. Conform Statutului de functionare, CSIATim are ca obiective:. Promovarea si sprijinirea materiala si morala a studierii aprofundate a istoriei Banatului in context.
 4. Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai,din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm. cIMeC / Institutul de Memorie Cultural.
 5. Some remarks based on research in sector V-th of the fortress. Pontica, 21-22, p. 187-196 (in Romanian) Dorutiu-Boila, E (1987): The votive inscription of Adamclisi triumphal monument. Studii Clasice XXV, Ed
 6. CIS - Corpus Inscriptionum Semiticarum, Paris, 1881-. Classica et Christiana - Classica et Christiana, Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi ClQ - The Classical Quaterly, The Classical Association, Cambridge CN - Cercetări Numismatice
 7. Perioada cuprinsă între sfârşitul epocii clasice şi începutul epocii elenistice Cinci locuinţe, dintre care 4 cu fundaţii de piatră şi pereţii parţial din piatră, parţial din chirpic, unele cu acoperişul din ţigle (L1, L2, L3), identificate în S1, S2, S3, S4, S4a, S4b, S4c, S10, datate în secolele IV-III a.Chr., au fost.

Repertoriul Arheologic National (RAN) Bibliografie: 1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 936, 41 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit Academia.edu is a platform for academics to share research papers Recomand: Andrew Louth, Mysticism, Name and Thing (studiu) Pr. Andrew Louth, profesor la Universitatea din Durham, investighează conceptul şi obiectul desemnat prin termenul misticism în acest studiu publicat în revista românească internaţională Archaeus: Studies in the History of Religions (an. IX, 2005, nr. 1-4, p. 9-25) După reuşita deplină care a fost traducerea integrală în engleză a masivelor Acte ale Sinodului al 4-lea Ecumenic de la Calcedon din 451 (The Acts of the Council of Chalcedon, LUP, 2007), Richard Price bucură din nou pe cercetătorii creştinismului antic, prin traducerea Actelor Sinodului al 5-lea Ecumenic (Acts of the Council of Constantinople o

Sub egida consorțiul universitar european CIVIS - alcătuit din opt universități de prestigiu din Atena, Bruxelles, București, Madrid, Marsillia, Roma, Stockholm și Tübingen - a fost organizată anul acesta, la Universitatea Sapienza din Roma, Școala de vară în Studii Clasice (Summer School in Classics), în perioada 1-14 iulie.. Desfășurate pe două module, cursurile au avut ca. Din păcate, cu excepţia unor valoroase studii despre anumite categorii de piese, descoperirile de aici au rămas, în marea lor majoritate, încă inedite Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță comunicarea Depuneri cu caracter sacru din spațiul muntean în perioada getică clasică Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai,din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm Link acces. la Solovyov, 'Panmongolism'. Panmongolism! Although the name is savage, Its sound is sweet to me, As if it were filled with the portent, Of a great divine destiny. When in corrupt Byzantium, The sacred altar grew cold, The people and the prince, the priest and the ruler Denied the Messiah, Then an unknown and alien people Arose from the.

CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009 (cap. Forme de artă a cuvântului şi expresii verbale tradiţionale, în colaborare cu Nicolae Constantinescu). Alexandra Narcisa Ştiucă (coord.), Ioana FRUNTELATĂ, Rodica Zane; Povestiri din prezent: studii şi not Silvestru, Valentin. Valentin Silvestru e una dintre cele mai vizibile și mai interesante (a se citi paradoxale) personalități ale criticii de teatru a secolului XX. Membru activ, de nădejde, al tinerei nomenklaturi de după 1946, îl găsim în primele rânduri ale presei culturale a momentului. Absolvent de Litere și Filozofie. Societatea de Studii Clasice din Romania. Direcția Patrimoniu Digital - cIMeC. November 2, 2020. Vă invităm să citiți despre tell-urile aflate pe Valea Mostiștei, în articolul Supraviețuind comunismului: Cele șapte tell-uri de pe Valea Mostiștei,.

Acest referat descrie Rit si ritual funeral in Eneolitic. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini . Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte George Radu Melidon (n. 13/25 martie 1831, Roman, Moldova - d. 11/23 mai 1897, Roman, Neamț, România) a fost un autor didactic, poet, prozator, publicist și traducător român din generația Unirii de la 1859. Pedagog de vocație, a fost un militant al ideii naționale și a ocupat funcții administrative importante în sistemul de învățământ românesc din Principate și Vechiul. 532 . LISTA ABREVIERILOR DE PERIODICE. AAH - Acta Archaeologica Hungarica (actualmente Acta Archaeologica). Budapesta. ABLR - Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg. Wümme. ACMI - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania

Cronica De Studii Clasice Din România 2007-200

Portalul oficial al Primăriei Comunei CRUCEA, judeţul Constanţ Această pagină conține o îndrumare a proiectului Wikipedia în limba română.Această îndrumare este considerată ca fiind un standard larg acceptat, însă nu ține de politica oficială.Când editați această pagină, asigurați-vă că modificarea dumneavoastră reflectă consensul.Dacă nu sunteți sigur, discutați întâi la pagina de discuție

Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin este unul din cele mai renumite ansambluri corale din România.Numele îi provine de la madrigal, o formă de muzică de cameră.. Sub bagheta dirijorului și fondatorului său, maestrul Constantin Marin, a susținut concerte pe multe scene muzicale ale lumii, devenind una din cele mai cunoscute formații corale românești pe plan. Studii. Universitatea din București. București. Universitatea din București. Centrul de Arheologie Experimentală, Direcția Patrimoniu Digital - cIMeC, Societatea de Studii Clasice din Romania, Archaide project, Istituto Italiano di Cultura Bucarest, Archeo, Escape Group,. Aceasta licenta trateaza Istoria dacilor din Dobrogea. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte Gladiators. 351 likes. A place to share all the new information about gladiators and all aspects about organizing the gladiator fight Sunt studii preliminare unei istorii a umanismului românesc pe care le publicăm dintr-o preocupare metodică, la rândul ei întemeiată pe o convingere izvorâtă din studiul tradiției vieții noastre spirituale: convingerea că recapitularea etapelor străbătute de cugetarea poporului român nu poate fi încercată într-o viziune.

Orgame/Argamum is one of the most important archaeological sites along the Black Sea coast. The pattern of habitation for the area lasts, with small periods of interruption, almost two millennia A swarm of emergent tribes is preparing to inflict new blows. From Malayan shores to the Altai, Tribal leaders from Eastern isles have gathered the dark masses of their troops By rebellious China's walls. As numerous and insatiable as locusts, These tribes march north, Protected from on high Daniel Barbu, Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească [Byzantium versus Byzantium: Explorations into the Romanian Political Culture]. (Bucharest: Nemira, 2001). 304 p. ISBN 973-569-501-4 Bearing a title transparently reminiscent of N. Iorga's influential Byzance après Byzance, this book by Daniel Barbu, a historian from the Faculty of Political Sciences. The Courtauld, Johns Hopkins Medicine, European Journal of Women's Studies, British Comparative Literature Association, Stelian Ion, Opera di Santa Maria del Fiore, ICR Bruxelles, Primăria Municipiului Bucureşti, UCLouvain - Université catholique de Louvain, ABIFF, Ema Barbă, SRSB - Societatea Română de Studii Bizantine, Florian. www.cimec.ro societatea de studii clasice din republica popularĂ romÎnĂ STUDII CLASICE V 196

Căluşul, emblemă identitară coord

La revue roumaine Studii Clasice s'intéresse à la littérature antique, aux phénomènes linguistiques des langues anciennes, mais aussi aux inscriptions retrouvées notamment en Roumanie. D. M Pippidi, le grand épigraphiste des cités grecques de Roumanie a publié de nombreux articles dans cette revue. Les numéros de 1959 à 2009 sont en ligne Societatea a elaborat însă - şi va continua să elaboreze - culegeri de studii de felul celei de faţă, în care va publica literări de filologie propriu-zisă, de arheologie, de i«~torie vecht>, de f1:lozofie, de istorie a drvptului, de metodica predării limbilor clasice, adresîn- du-se pentru colaborare cadrelor didactice şi. moldoveneşti clasice. Acest eveniment istorico-numismatic a fost generat de interacţiunea pe scena politică şi economică a două mari puteri europene ale epocii, Polonia şi Imperiul 13 Nicolae Iorga, Studii şi documente, III, p. 20, nota I. 14 idem, p. 63, nr. 3 Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, apariţia în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice a unei Direcţii Generale de Studii şi Construcţii, marca faptul că, în sfârşit, statul român suveran putea să se dezvolte, fără sprijinul capitalurilor speculative şi a concesionarilor veroşi, bazându-se pe un corp ingineresc de elită.

(PDF) Nelu Zugravu, Un misogin al Antichităţii târzii

Karl Storck (n. 21 mai 1826, Hanau, Hesse-Nassau ⁠(d) - d. 30 martie 1887, București, România) a fost un giuvaergiu, orfevrier, sculptor, gravor, traducător, antreprenor și profesor român de origine germană, stabilit în București din 1849.A fost primul profesor de sculptură la Școala de arte frumoase din București (Școala de Belle-Arte, fondată de Theodor Aman în 1864), a. Tezaurul de la Pietroasa. Tezaurul de la Pietroasa este un tezaur arheologic format din mai multe obiecte din aur, descoperit în anul 1837, în Postul Paștelui, pe Dealurile Istriței, după cum se arată în unele declarații ale celor care l-au găsit, țăranii pietrari Ion Lemnaru și socrul său Stan Avram, în localitatea Pietroasele.

Metode clasice şi moderne de lucru , Timi şoara, 2006, 220 pag. ***, Museum and the Internet. Presenting Cultural Heritage Resources On-line , International Summer Course in Busteni, Romania, 20 th-26 th of September 2004, Bucure şti, CIMEC, 2008 (ed. Irina Oberlander-Târnoveanu), 300 pag Despre Cetatea Odessos (astăzi Varna, din Bulgaria) dispunem de o listă a unor preoți eponimi, care, după cum spune D.M. Pippidi în Studii Clasice, a fost întocmit după întoarcerea din bejenie. Inscripția este considerată o aluzie la fuga locuitorilor datorită atacurilor armatei conduse de Burebista

Melcii cu cochilie şi limacşii se numără printre cei mai comuni dăunători din grădinile noastre. Pentru cei care practică grădinăritul intensiv, utilizând chimicale de sinteză, există o serie de produse special concepute pentru combaterea acestrora. Pentru cei care practică grădinăritul organic, redăm, în continuare, mai multe metode de prevenţie şi combatere Istoric și trăsături. Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Luncoiu de Sus a fost ridicată în jurul anului 1785, în partea nordică a satului, în locul numit După Oaș; inscripția de pe ancadramentul ușii dinspre naos marchează momentul strămutării edificiului pe actualul amplasament, dintr-o vatră mai veche a localității: S-au făcut 1803, scris-am eu. Cele mai noi carti editate de CIMEC la sfarsitul anului 2009, cu finantare obtinuta Sunt prezentate departamentele ce ajută la cercetare şi instrumentele de evidenţă (clasice şi bază de date). Patrimoniul muzeal trebuie permanent sporit (prin achiziţii, donaţii sau cercetare de teren) şi protejat (prin măsuri de securitate contra. Limbi clasice Competente si abilitäti sociale Competente si aptitudini organizatorice Învãtämânt superior 2002 Certificate of completion Training in metodologii de predare la distantä Cercetare 1995 Absolvent de Studii Aprofundate (Masterat) Literaturä românä modernä si contemporanä Universitatea din Bucure;ti Învätämânt liceal 199

Cea mai recentă apariţie. ISBN : 978-606-680-022-8. 13,5 x 20 cm. 240 pagini din care 2 caiete color a câte 16 pagini. Preţ : 30 lei. 9 €. 11 $ Maria Filotti (n. 9 octombrie 1883, Batogu, Cireșu, Brăila, România - d. 5 noiembrie 1956, București, România) a fost o actriță și directoare de teatru din România.Jocul său a îmbinat forța temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului Roșia Montană (în germană Goldbach, în maghiară Verespatak, în latină Alburnus Maior) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 137), localitatea apare sub numele de Veres Patak (traducere în limba română Pârâul Sângeriu [Roșu])

(PDF) Tumuli preistorici din Transilvania

Ion Jalea şi-a edificat cunoştinţele, efectuând călătorii de studii în: Franţa, Anglia, Italia (1923), URSS (1958, 1963), Austria (1961), Franţa (1962), SUA (1963), Japonia (1966). Ion Jalea a participat la Războiul de Reîntregire Naţională (1916-1918), pe frontul din Moldova, unde, în urma unei răni primite, şi-a pierdut. Resursele electronice includ cataloage electronice, baze de date bibliografice, materiale multimedia, full-texte etc. catalogul electronic se formează prin catalogarea intrărilor curente şi retroconversia documentelor existente Ion Luca Caragiale (n. 1/13 februarie 1852 Haimanale, județul Prahova, Țara Românească, astăzi I. L. Caragiale, județul Dâmbovița, România - 9 iunie 1912, Berlin, Imperiul German) a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei.

Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara, The

Universitatea babeş-bolyai - Biblioteca Digitala Bcu Cluj - ID:5e0e4c197bbcd.. Selectie 2005-2018 - CRONICA MUZICALA ON-LINE. Lista titlurilor din anii anteriori. MUZICIENI ROMÂNI ÎN GERMANIA. (Daniela Caraman Fotea, 23 decembrie 2019) Filarmonica de Stat Transilvania. Modernism și virtuozitate. (Elena Şorban, 12 decembrie 2019) Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Concert de muzică românească BIBLIOGRAFIE întocmită de Aurelia Duţu Cărţi Antipa, Grigore , Organizarea muzeelor în România, Bucureşti, 1923. Automatic Processing of Art History Data and Documents, Regionale Toscana, 1984. Canadian Parks Service, Canadian Cataloguing in Publication Data, 1992. Cleja-Stoicescu, Claudia, Sub semnul muzeului - Arta de a privi, Bucureşti, 1983

Arheolog Irimia Mihai - ARHEOLOG

Cultura României este ansamblul de valori materiale și spirituale produse pe teritoriul României. România are o cultură unică, care este produsul geografiei și evoluției sale istorice distincte. Este fundamental definită ca fiind un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud-Est, dar nu poate fi cu adevărat inclusă în nici una dintre ele Grec Marius. Vasile Goldis Vestern University Arad Romania, Departamentul de Stiinte Psiho-socio-umane, Faculty Member. Download. CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume GREC IOAN MARIUS Adresă Arad, România Telefon 0257 282 324; 0257 250599; Fax 0257 282 324; 0257 250599 E-mail marius_grec@yahoo.com Naţionalitatea Română.

Prof.dr. Mihai Irimia - Profil De Cercetător. Bibliografie ..

During the archaeological campaign of 2012 in the area of the Sultana-Malu Roșu cemetery, Mânăstirea commune, Călăraşi County, a large pit (C3/2012) was discovered The company Krause Publications, known mainly for its books dedicated to coins and banknotes (World Coins and World Paper Money) has announced the 10 winning coins as Coin of the Year 2021 (coins issued in 2019) in their different categories, these awards are popularly known as COTY (Coin Of The Year) awards. After a selection of more than 400. Tot ce-ti trebuie sa treci bacul fara frica! Caracterizarea lui Alexandru Lapusneanul. Nuvela este o specie a genului epic în proza, de întindere medie, cu acțiune desfășurată pe un singur fir narativ, cu intriga riguroasă şi conflict puternic, la care participa o serie de personaje bine construite

A urmat studii de compoziție numai timp de un an, dedicându-se acestei activități după căsătorie. (1.1.) creația cultă, folosind predominant surse clasice și zgomote prelucrate. Florian Șerbescu, tatăl meu, în 1932. Întorși de la Paris în 1926 unde fuseseră pentru un an la studii, Silvia aduce ca trofeu un Premier Prix și o Diplôme de Concert de la École Normale de Musique din capitala Franței, iar Florian vine și el cu o diplomă de la École Supérieure d'Électricité

A fost profesor de antichităţi clasice şi epigrafie la Universitatea din Cluj (1923-1968), decan imediat dupã eliberare, subsecretar de stat la Ministerul Asigurãrilor Sociale şi Muncă (din ianuarie 1947) şi rector între anii 1957-1968, director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei (1945-1973), membru al Academiei Române din 1955 Bibliografia britanică și cea franceză includ câteva studii (de mici dimensiuni) asupra acestui subiect, studii care asimilează muzeul de nișă cu muzeul de mici dimensiuni 2004, CIMEC, 2004, Bucureşti, p. 290‐292 (în colaborare). - Cu privire la ritul şi ritualurile funerare ale comunităților culturii - Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie 1969 - octombrie 1970), StCl 13 (1971), p. 378‐380 După studii de perfecționare în Milano, debutează în 1965 în rolul lui Mimi din opera Boema de Puccini pe scena Teatrului de Operă din Basel, Elveția. În anii 1959 - 1962 cântă ca solistă la Opera din Bremen, Germania. În 1962 întreprinde un turneu în Mexic în rolul lui Manon din opera cu același nume de Massenet Viziunea mea pentru Brașov este ca acesta să devină un oraș european de top. Primul oraș din țară în care românii ar vrea să trăiască. Și primul pe care turiștii străini să vrea să îl viziteze

ARHITECŢI A ABRAHAM, Victor (n. 1929 - m. 1980) Studii: IAIM, dipl. 1954. Lucrări: s-a afirmat în amenajări interioare şi mobilier, lucrând la: Casa de Cultură din Târgovişte (1975. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș, Epilog la lumea veche, vol. I. 3 (Poezia secolului XX), Teologie pentru azi, București, 2017. Comentariul meu, la care m-am referit în titlu, se află aici. În poemele lui George Bacovia predomină frica de elementaritate și de sărăcia spirituală.. Pare că lumea nu a evoluat deloc și că civilizația modernă exhibă mai mult o atracție spre. La prima vedere, s-ar zice că locul educaţiei clasice, clericale sau militare l-a luat pur şi simplu facultatea. Mă tem că aceasta este o iluzie. Diplomele universitare s-au degradat masiv în ultimele două-trei decenii. A fi absolvent de învăţământ superior a ajuns să nu mai însemne, în sine, practic nimic Renovarea a \nsemnat o refacere complet` a Aulei, spa]iu cu 185 locuri, pe baza unor studii acustice [i de iluminat, inclusiv dotarea cu un sistem audio-video de \nalt nivel [i mobilarea la.